hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung laserskrivare ProXpress, SL-M3320-M3325, SL-M3820-M3826 och SL-M4020-M4025 - Fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i skrivarfacket.
obs!
Illustrationerna i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.

Översikt över pappersfacket

Justera pappersledarna för att ändra storleken på papperet i facket.
  Figur : Översikt över pappersfacket
 1. Förlängningsdel till fack
 2. Pappersledare för längd
 3. Pappersledare för bredd
obs!
Om du inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.
Indikatorn för pappersmängd visar hur mycket papper som finns i facket.
  Figur : Indikator för pappersmängd
 1. Full
 2. Tom
Duplexenheten är förinställd på Letter/LGL eller A4-storlek, beroende på land. För att ändra storlek följer du anvisningarna för att justera pappersledarna.
 1. Ta bort duplextillbehöret.
  Figur : Ta bort duplextillbehöret
 2. Justera pappersledarna.
  Figur : Justera pappersledarna

Fylla på papper i fack 1/extra fack

Använd följande steg för att fylla på papper i facket.
 1. Ta bort pappersfacket från skrivaren.
  Figur : Ta bort pappersfacket
 2. Kläm ihop pappersledaren för bredd och papperslängdspaken till rätt pappersstorlekmarkering längst ned i facket.
  Figur : Justera papperslängdsspaken
  Figur : Justera pappersledaren för bredd
 3. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem.
  Figur : Böj eller bläddra papperet
 4. Efter att ha lagt i papper i facket ska du trycka ihop pappersledarna för bredd och pappersledaren för längd.
  Figur : Fyll på papper och justera ledarna
  obs!
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet snedvrids.
  • Använd inte papper med en böj i framkanten – det kan uppstå papperstrassel eller göra papperet skrynkligt.
   Figur : Korrekt positionering av pappersledarna
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Korrekt positionering av pappersledarna
 5. Ominstallera facket.
  Figur : Sätt tillbaka facket.
 6. När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för facket.

Fylla på papper i multifunktionsfacket (eller den manuella mataren)

Pappersfacket kan hålla speciella storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert.
Tips för att använda flerfunktionsfacket (eller det manuella matningsfacket):
 • Lägg bara en typ, storlek och vikt av utskriftsmaterial åt gången i facket.
 • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper under utskrift när det fortfarande finns papper i den manuella dokumentmataren.
 • För att garantera utskriftskvalitet och att förhindra papperstrassel, Fyll bara på det angivna utskriftsmaterialet.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de laddas i den manuella mataren.
Följ anvisningarna för att lägga i papper i multifunktionsfacket (eller det manuella matningsfacket).
  • Serierna M332xND/M382xD: Tryck på frigöringsknappen för multifunktionsfacket (eller det manuella matningsfacket) och öppna det.
   Figur : Tryck på frigöringsknappen
   Figur : Öppna facket
  • Serierna M382xND/M382xDW/M402xND: Tryck på frigöringsknappen för multifunktionsfacket (eller det manuella matningsfacket), öppna facket (1) och öppna sedan pappersstödet (2).
   Figur : Tryck på frigöringsknappen
   Figur : Öppna facket och pappersstödet
  • Övriga modeller: Öppna pappersfacket för manuell matning.
 1. Fyll på papperet.
  Figur : Fyll på papperet
 2. Tryck ihop multifunktionsfackets eller det manuella matningsfackets pappersledare för bredd och justera dem enligt papperets bredd. Tryck inte för hårt, annars böjs papperet och orsakar papperstrassel eller sned inmatning.
  Figur : Justera pappersledarna för bredd
  obs!
  • Vid utskrift på särskilda material måste påfyllningsriktlinjerna följas.
  • När papper överlappar varandra vid utskrift med multifunktionsfacket (eller den manuella dokumentmataren) öppnar du fack 1 och tar bort överlappande papper. Försök sedan att skriva ut igen.
 3. Ställ in papperstyp och pappersstorlek för multifunktionsfacket (eller det manuella matningsfacket).

Skriva ut på specialmaterial

Pappersinställningen i skrivaren och drivrutinen ska överensstämma. Detta hindrar pappersmatchningsfel.
För att ändra pappersinställningen i skrivaren, gå till Samsung Easy Printer Manager och välj Växla till avancerat läge > Enhetsinställningar.
Om skrivaren har en skärm kan du ställa in detta via knappen Meny på kontrollpanelen.
Därefter anger du papperstypen i fönstret Utskriftsinställningar > fliken Papper > Papperstyp.
obs!
När du använder specialmaterial bör du mata in ett ark åt gången.
Se tabellen för specialpapper som kan användas i facket.
Typ
Fack 1
Extrafacka
Multifunktionsfack (eller manuell matare)
Vanligt
S
S
S
Tjockt
S
S
S
Tjockare
S
Tunt
S
S
S
Finpapper
S
S
S
Färg
S
Kartong
S
S
S
Etiketter
S
OH-film
S
Kuvert
S
Förtryckt
S
Bomull
S
Returpapper
S
S
S
Arkiv
S
S
S
a. Den här funktionen är tillgänglig när extrafacket är installerat.
(S: Stöds, Tomt: Stöds inte)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...