hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet, OfficeJet 5200-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Detta dokument gäller för HP DeskJet Ink Advantage 5275, 5276 och 5278 och OfficeJet 5212, 5220, 5222, 5230, 5232, 5252, 5255, 5258 och 5264 all-in-One-skrivare.
För att installera skrivaren för första gången, ta ur skrivaren ur förpackningen och ta bort all förpackningsmaterial, anslut strömsladden, ställ in egenskaperna för kontrollpanelen, lägg papper i inmatningsfacket, installera bläckpatronerna och ladda sedan ned och installera skrivarprogrammet.
obs!
Om du letar efter skrivarens programvara går du till:

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial från skrivaren.
 1. Ta ur skrivaren ur förpackningen.
 2. Ta bort all skyddstejp och allt förpackningsmaterial från utsidan av skrivaren och ta sedan bort plasten från skrivarens kontrollpanel.
  Figur : Ta bort skyddstejpen från skrivaren
  Ta bort skyddstejpen från skrivaren
 3. Fatta försiktigt tag i handtagen på vardera sidan av skrivaren, lyft bläckpatronluckan tills den låses fast och ta sedan bort all tejp och allt emballage från skrivarens insida.
  Figur : Ta bort förpackningsmaterialet inuti skrivaren
  Ta bort förpackningsmaterialet inuti skrivaren.
 4. Stäng luckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stänga luckan till bläckpatronen
  Stänger luckan till bläckpatronen.
 5. Öppna luckan till pappersfacket, dra inmatningsfacket mot dig så att det förlängs och ta sedan bort förpackningstejpen.
  Figur : Öppna inmatningsfacket och ta bort tejpen
  Öppna inmatningsfacket och ta bort tejpen.
 6. Tryck inmatningsfacket framåt tills det klickar på plats och stäng sedan luckan till inmatningsfacket.
  Figur : Stänga inmatningsfacket
  Stänga inmatningsfacket
 7. Återvinn förpackningsmaterialet.

Steg 2: Anslut strömsladden och gör dina inställningar

Anslut skrivaren till ett vägguttag, starta skrivaren och ställ sedan in dina inställningar.
obs!
Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs medan installationen av programvaran.
 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
  Figur : Anslut nätsladden till strömförsörjningen
  Anslut nätsladden till strömförsörjningen
 2. Starta skrivaren.
 3. För att ställa in dina inställningar på skrivarens kontrollpanel, tryck på önskat språk och land/region och sedan på Ja för att bekräfta ditt val.
 4. Välj datum och tid vid behov och tryck sedan på Ja för att bekräfta valet.
  En välkomstbild visas på skrivarens kontrollpanel.
 5. Fortsätt till nästa steg för att sätta in bläckpatronerna.

Steg 3: Installera bläckpatronerna

Installera bläckpatronerna som kommer i kartongen tillsammans med din skrivare.
 1. Öppna bläckpatronens åtkomstlucka tills den snäpper fast.
  Skrivarvagnen rör sig något åt vänster.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen.
 2. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 3. Ta ut en av bläckpatronerna från dess förpackning. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Figur : Håll i bläckpatronens sidor
  Håller i bläckpatronens sidor.
 4. Ta bort plasttejpen på bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Ta bort tejpen
 5. Lyft locket till bläckpatronhållaren.
  Figur : Lyfta locket till bläckpatronhållaren
  Lyfta locket till bläckpatronhållaren
 6. Med munstyckena mot skrivaren ska du föra in bläckpatronen i hållaren tills den snäpper fast.
  obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Figur : Sätt in bläckpatronerna
  Sätt in bläckpatronen.
 7. Stäng locket till bläckpatronhållaren för att säkra bläckpatronen på plats.
 8. Upprepa dessa steg för de andra bläckpatronerna.
 9. Tryck på OK på skrivarens kontrollpanel när du har installerat bläckpatronerna.
 10. Stäng luckan till bläckpatronerna.

Steg 4: Lägg i papper i inmatningsfacket

Lägg vanligt papper, papper i formatet U.S. Letter eller A4 i inmatningsfacket.
 1. Öppna luckan till inmatningsfacket och dra sedan facket mot dig så att det förlängs.
  Figur : Öppna inmatningsfacket
  Öppna inmatningsfacket.
 2. Skjut ut pappersledarna så långt det går.
  Figur : Justera pappersledarna för bredd
  Justera pappersledarna för bredd
 3. Fyll på papper i stående orientering med utskriftssidan vänd nedåt.
  Fyll inte på mer än 250 ark.
  Figur : Fylla på med papper i inmatningsfacket
  Fylla på med papper i inmatningsfacket
 4. Skjut in bunten så långt det går.
 5. Skjut pappersledarna inåt tills de nuddar pappersbuntens kant.
  Skjut inte pappersledarna så kraftigt att de trycker mot pappret.
  Figur : Skjut in pappersledarna för bredd
  Skjut in pappersledarna för bredd.
 6. Tryck in inmatningsfacket i skrivaren och tryck sedan på klar på skrivarens kontrollpanel.
 7. Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan ut utmatningsfackets förlängare.
  Figur : Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan utmatningsfackets förlängare
  Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan utmatningsfackets förlängare

Steg 5: Justera bläckpatronerna

Att justera bläckpatronerna är nödvändigt för att få bästa utskriftskvalitet. Använd justeringssidan från föregående steg för att justera bläckpatronerna.
 1. På skrivarens kontrollpanel trycker du på OK för att starta inriktningen.
  En inriktningssida skrivs ut.
 2. Öppna skannerlocket.
 3. Lägg inriktningssidan med den tryckta sidan nedåt på skannerglaset. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Figur : Placera justeringssidan på skannerglaset
  Placera justeringssidan på skannerglaset
 4. Stäng skannerlocket och tryck sedan på Skanna på skrivarens kontrollpanel.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.
 5. När skrivaren justerar bläckpatronerna, tryck på OK på skrivarens kontrollpanel.
HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarprogrammet.

Steg 6: Installera skrivarprogrammet

Du kan hämta den senaste versionen av programvaran för skrivaren från:

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...