hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Ytterligare alternativ när du faxar

Ytterligare alternativ när du faxar

Följande inställningar är tillgängliga i listan Alternativ när du faxar.
obs!
Följande lista innehåller huvuduppsättningen av de alternativ som är tillgängliga för HP LaserJet Enterprise MFP-skrivare. Vissa alternativ är inte tillgängliga på alla skrivare.
Originalsidor
Ange om originaldokumentet har tryck på bara den ena sidan eller på båda.
Upplösning
Ange vilken upplösning skannade bilder ska ha. Om du vill ha en tydligare bild väljer du en högre upplösning. En högre upplösning ger dock även ökad filstorlek.
Originalstorlek
Ange sidstorleken för originaldokumentet.
Innehållsorientering
Ange om originaldokumentet ska skrivas ut i stående eller liggande orientering.
Bildjustering
Skärpa: Gör bilden tydligare eller mjukare. Du kan till exempel öka skärpan så att text visas tydligare eller minska den för att ge foton ett mjukare utseende.
Svärta: Öka eller minska mängden vitt och svart i färgerna i skannade bilder.
Kontrast: Öka eller minska skillnaden mellan den ljusaste och den mörkaste färgen på sidan.
Bakgrundsborttagning: Ta bort bleka färger från bakgrunden i skannade bilder. Om originaldokumentet till exempel är tryckt på färgat papper kan du använda den här funktionen för att göra bakgrunden ljusare utan att bilden påverkas.
Automatisk ton: Endast tillgängligt för Flow-skrivare. För originaldokument som har minst 100 tecken text på sidan kan skrivaren identifiera vilken kant som är överst på sidan, och placerar den skannade bilden efter den. Om vissa av sidorna är upp och ned i förhållande till andra sidor kommer den skannade bilden ändå att ha alla sidor rättvända. Om vissa sidor har liggande format vrider skrivaren bilden så att den övre kanten på sidan är i den övre kanten av bilden.
Optimera text/bild
Optimera utskriften för den typ av bild som skannas: text, grafik eller foton.
Radera kanter
obs!
Den här funktionen är inte tillgänglig för alla versioner av den inbyggda programvaran. Du kan behöva uppdatera den inbyggda programvaran för att kunna använda den här funktionen.
Ta bort skanningsdefekter som mörka kanter, häftmärken eller hålslagningsmärken genom att "radera" de angivna kanterna av skanningsjobbet.
Utelämna tomma sidor
Du kan ange att tomma sidor i originaldokumentet inte ska tas med i den skannade bilden. Den här funktionen är bra när du skannar dokument med tryck på båda sidorna så att du slipper få med tomma sidor i dokumentet.
Flerarksmatning upptäcks
Aktivera eller inaktivera upptäckt av flerarksmatning. När funktionen är aktiverad stoppas skanningen när skrivaren upptäcker att mer än en sida åt gången matas i dokumentmataren. När funktionen är inaktiverad fortsätter skanningen när en flerarksmatning upptäcks, så att det går att skanna sidor som sitter ihop, original med självhäftande anteckningslappar eller tjockt papper.
Meddelande
Välj alternativet om meddelande om status för skanningsjobb ska skickas. Skrivaren kan skriva ut meddelandet, eller skicka det i ett e-postmeddelande.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...