hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet OfficeJet 5200-skrivare - Kontrollpanelens funktioner

Detta dokument avser HP DeskJet Ink Advantage 5275, 5276, 5278, och OfficeJet 5220, 5252, 5255, 5258 och 5264 All-in-One-skrivare.
Skrivarens kontrollpanel omfattar flera knappar och ikoner för att köra skrivaren och ett kontrollpanelfönster för att välja utskriftsalternativ.

Knappar och lampor på kontrollpanelen

Från teckenfönstret på kontrollpanelen får du åtkomst till Start-knappen, kontrollerar trådlösa anslutningsproblem och öppnar hjälpmenyer.
Figur : Exempel på kontrollpanelens knappar, ikoner och lampor
Exempel på kontrollpanelens knappar, ikoner och lampor
1. Ström-knapp: Slår på och stänger av skrivaren.
2. Knappen Bakåt: Går tillbaka till föregående skärm. Knappen tänds när funktionen är tillgänglig.
3. Knappen Hjälp: Öppna hjälpmenyn för den aktuella åtgärden. Knappen tänds när funktionen är tillgänglig.
4. Start-knapp: Flyttar kontrollpanelen tillbaka till startskärmen, vilket är den skärm som visas när du först slår på skrivaren. Knappen tänds när funktionen är tillgänglig.
5. Fönster på kontrollpanelen: Tryck på skärmen för att välja menyalternativ, eller svep med fingret över skärmen för att bläddra genom menyalternativen.
6. Statuslampa för trådlös funktion: Indikerar status för skrivarens trådlösa anslutning. En fast blå lampa indikerar att en trådlös anslutning har upprättats och att du kan skriva ut trådlöst. Om den trådlösa funktionen är avstängd, lampan för trådlöst är släckt och skärmen Trådlösa Sammanfattning visar Trådlösa av.

Menyer i kontrollpanelens fönster

Tryck på kontrollpanelens fönster för att välja alternativ för att skriva ut, kopiera och skanna från huvudmenyn. Dra fingret över skärmen för att bläddra igenom menyerna.
Figur : Exempel på kontrollpanelens skärmmenyer
Exempel på kontrollpanelens skärmmenyer
Listan nedan beskriver funktionen för varje alternativ.
1. Kopiera: Öppnar menyn Kopiera och väljer en kopieringstyp eller ändra kopieringsinställningarna.
2. Skanna: Öppnar menyn Skanna till där du kan välja en destination för skanningen.
3. Fax: Visar alternativ för att snabbt skicka ett fax eller ändra faxinställningarna.
4. Ikonen Wi-Fi Direct: Öppnar menyn Wi-Fi Direct för att slå på eller av Wi-Fi Direct-utskrift och visa namnet och lösenordet för Wi-Fi Direct-utskrift.
5. Ikonen HP ePrint: Öppnar menyn Sammanfattning av webbtjänster för att kontrollera statusinformation om ePrint, ändra ePrint-inställningar eller skriva ut en informationssida för webbtjänsterna.
6. Ikonen Trådlöst: Ikonen Trådlöst öppnar menyn Trådlös sammanfattning där du kan kontrollera den trådlösa statusen och ändra inställningar för trådlöst nätverk. Du kan skriva ut en testrapport för trådlöst för att hjälpa dig att diagnostisera problem med nätverksanslutningen.
7. Ikonen Bläck: Tryck för att visa beräknade bläcknivåer per bläckpatron. Ikonen visar en varningssymbol om bläcknivån understiger den förväntade miniminivån.
8. Faxstatus: Öppnar information om status för funktionen automatiskt svar, faxloggar och faxens ljudvolym.
9. Inställningar: Alternativet öppnar menyn Inställningar för att ändra inställningar och använda verktyg för att utföra underhållsåtgärder.
10. Hjälp: Öppnar menyn Hjälp för att visa videos med anvisningar, information om skrivarens funktion och tips.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...