hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise 765, HP PageWide Managed E75160, P75250 - Energisparinställningar

Inledning

Konfigurera inställningar för viloläge för att minska strömförbrukningen när skrivaren är i viloläge.

Ställ in vilolägestimern och konfigurera skrivaren så att max 2 watt ström används

Inställningarna för viloläge påverkar hur mycket ström skrivaren förbrukar, uppvaknings-/vilotid, hur snabbt skrivaren aktiverar viloläge och hur snabbt skrivaren vaknar upp från viloläge.
Om du vill konfigurera skrivaren så att den förbrukar 2 watt eller mindre i viloläge så anger du tider för både inställningarna Viloläge efter inaktivitet och Automatisk avstängning efter viloläge.
 1. Välj Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Allmänt
  • Ströminställningar
  • Vilolägesinställningar
 3. Välj Viloläge efter inaktivitet för att ange efter hur många minuters inaktivitet skrivaren ska försättas i viloläge. Ange lämplig tidsperiod.
 4. Välj Automatiskt avstängning efter viloläge om du vill att skrivaren ska försättas i ett djupare strömsparläge efter en period av viloläge. Ange lämplig tidsperiod.
  obs!
  Som standard vaknar skrivaren från automatisk avstängning vid alla aktiviteter förutom USB eller Wi-Fi. För att få bättre ströminställningar kan du ange att den ska vakna endast av strömknappen genom att välja Stäng av (endast väckning med på-/av-knappen).
 5. Tryck på Klar för att spara inställningarna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...