hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress SL-C3010 Color Laser Printer - Byta spilltonerbehållare

Detta dokument beskriver hur du byter ut spilltonerbehållaren.
När livslängden på spilltonerbehållaren är slut visas ett meddelande om spilltonerbehållaren på kontrollpanelen som anger att det är dags att byta spilltonerbehållare. Kontrollera din skrivares spilltonerbehållare.
  obs!
 • Tonerpartiklar kan släppas ut inne i skrivaren, men det innebär inte att skrivaren är skadad. Kontakta en servicerepresentant när problem med utskriftskvaliteten uppstår.
 • När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren ska du ta det försiktig så att du inte tappar greppet om behållaren.
 • Se till att du lägger spilltonerbehållaren på en plan yta så att tonern inte spills ut.
  varning!
Vrid inte eller vänd inte på behållaren.
Byta ut spilltonerbehållaren
Följ de här stegen för att byta ut spilltonerbehållaren.
 1. Ta bort skrivarens strömkabel.
  Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
  Figur : Exempel på att koppla ur strömkabeln
 2. Öppna luckan till spilltonerbehållaren.
  Figur : Exempel på att öppna luckan till spilltonerbehållaren
 3. Dra ut spilltonerbehållaren ur skrivaren genom att trycka på spärren enligt bild.
  Figur : Exempel på att dra ut spilltonerbehållaren genom att trycka på spärren (1) och dra ut behållaren (2)
 4. Ta ur den nya spilltonerbehållaren från förpackningen (a) och sätt försiktigt i spilltonerbehållaren i skrivaren (b).
  Figur : Exempel på att ta ur den nya spilltonerbehållaren från förpackningen och sedan sätta i den i skrivaren
    varning!
  Vrid inte eller vänd inte på behållaren.
 5. Sätt tillbaka strömkabeln i skrivaren.
  Figur : Exempel på att sätta tillbaka strömkabeln i skrivaren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...