hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress SL-C3010 Color Laser Printer - Fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i Samsung ProXpress SL-C3010 Color Laser Printer.
  varning!
 • Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller dessa specifikationer kan orsaka problem eller kräva reparation. Sådana reparationer täcks inte av Samsungs garanti eller serviceavtal.
 • Använd inte fotopapper för bläckskrivare med den här skrivaren. Det kan skada skrivaren.
 • Användning av antändligt utskriftsmaterial kan orsaka brand.
 • Använd endast specifika utskriftsmaterial.
 • Använd inte fotopapper för bläckskrivare med den här skrivaren. Det kan skada skrivaren.
  varning!
Användning av lättantändliga material eller främmande material som lämnas kvar i skrivaren kan leda till att enheten överhettas och i sällsynta fall orsaka brand.
obs!
Illustrationerna i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.
  varning!
Om användare inte justerar pappersledarna kan det orsaka passningsproblem, bildförvrängning eller papperstrassel.

Fylla på papper i facket

Läs följande avsnitt om att fylla på papper i skrivaren.

Ändra storlek på papperet i facket

För att fylla på med längre papper, som papper i Legal-format, behöver du justera pappersledarna för att förlänga pappersfacket. Om du vill ändra fackets storlek för att fylla på en annan pappersstorlek behöver du justera pappersledaren för längd.
  Figur : Exempel på fack
 1. Spak för att förlänga fack
 2. Pappersledare för längd
 3. Pappersledare för bredd
Figur : Exempel på att trycka på knappen
obs!
Tryck på knappen enligt bild och dra ut facket.
Du kan ändra pappersinställningen för skrivaren genom att gå till programmet Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service.
 • Om skrivaren har en lokal anslutning ställer du in skrivarinställningen via Samsung Easy Printer Manager > Avancerad inställning > Enhetsinställningar.
 • Om skrivaren har en nätverksanslutning ställer du in skrivarinställningen via SyncThru™ Web Service > fliken Inställningar > Maskininställningar.
Du ändrar pappersinställning i skrivaren med hjälp av kontrollpanelen.
 • Välj Meny > Systeminställning > Pappersinställning > Pappersstorlek eller Papperstyp på kontrollpanelen.
Du ändrar pappersinställning i skrivaren med skrivardrivrutinen.
 • Ställ in papperstypen i fönstret Utskriftsinställningar > fliken Papper > Papperstyp.

Skriva ut på specialmaterial

Inställning för papper på skrivaren måste stämma med inställningen i drivrutinen för att utskrift ska kunna ske utan felpassning av papperet.
obs!
 • När du använder specialmaterial rekommenderar vi att du matar in ett ark åt gången.
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på dess tillval och modell.
Se tabellen för specialmaterial som används i facket:
Typ
Fack 1
Extrafack
Multifunktionsfack
Vanligt
·
·
·
Tjockt
·
·
·
Tjockare
·
·
Tunt
·
·
·
Finpapper
·
·
·
Färg
·
·
Kartong
·
·
·
Etiketter
·
·
Kuvert
·
·
Förtryckt
·
·
Returpapper
·
·
·
Bomull
·
·
Arkiv
·
·
·
Brevpapper
·
·
·
Hålslaget
·
·
·
Glättat foto
·
·
·
(: Stöds, Blank: Stöds inte)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...