hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress SL-C2620 Color Laser Printer - Fylla på papper i facket

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.

Facköversikt

För att ändra storlek måste användare justera pappersledarna.
  Figur : Pappersfack
 1. Spak för att förlänga fack
 2. Pappersledare för längd
 3. Pappersledare för bredd
obs!
För papper i Legal-format: Tryck på knappen enligt bild och dra ut facket.
Figur : Fackjustering
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
  varning!
Om användare inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.

Fylla på papper i facket

obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
 1. Dra ut pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, ta bort
 2. Tryck ihop och skjut in pappersledaren för bredd och spaken för papperslängd för att placera dem vid rätt markering för pappersstorlek längst ned i facket för att justera storlek.
  Figur : Justera pappersledarna
 3. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papper.
  Figur : Böj eller Bläddra inte pappret
 4. Efter att ha lagt i papper i facket ska du trycka ihop pappersledarna för bredd och pappersledaren för längd.
   Figur : Justera pappersledarna
  1. Pappersledare för längd
  2. Pappersledare för bredd
  obs!
  • Tryck inte pappersledaren för bredd för långt, papperet kan vridas.
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Rätt justering av ledare
  • Använd inte papper med böjd framkant – papperstrassel kan uppstå eller papperet kan bli skrynkligt.
   Figur : Papper som inte är böjt eller skrynklat
 5. Sätt tillbaka facket i skrivaren.
  Figur : Pappersfack, för in
 6. När användare skriver ut ett dokument ska papperstyp och -storlek ställas in för facket.

Multifunktionsfack

Multifunktionsfacket (även kallat flerfunktionsfacket eller kombifacket) kan hålla olika storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och vykort.

Tips för att använda multifunktionsfacket

 • Ladda endast en typ, storlek och vikt på papper åt gången i multifunktionsfacket.
 • För att förhindra papperstrassel ska du inte fylla på papper under utskrift om det fortfarande finns papper i multifunktionsfacket. Detta gäller även andra typer av papper.
 • Ladda endast det angivna utskriftspapperet för att undvika papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Jämna ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de fylls på i multifunktionsfacket.
 1. Tryck på frigöringsspärren för multifunktionsfacket och dra ner det för att öppna.
  Figur : Multifunktionsfack, öppna
 2. Fyll på papperet.
  Figur : Papper, sätt i
 3. Tryck ihop multifunktionsfackets pappersledare för bredd och justera dem enligt papperets bredd. Tryck inte för hårt – då blir papperet böjt vilket leder till papperstrassel eller att det hamnar snett.
  Figur : Justera pappersledarna
  • Vid utskrift på specialpapper måste användare följa påfyllningsguiden.
  • När papper överlappar vid utskrift från multifunktionsfacket ska du öppna fack 1 och ta bort överlappande papper och sedan försöka skriva ut igen.
 4. När användare skriver ut ett dokument ska papperstyp och -storlek ställas in för multifunktionsfacket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...