hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-216x, ML-216xW Laser Printers - Fylla på papper

Här beskrivs hur man fyller på papper i pappersfacket, hur man matar papper manuellt och hur man skriver ut på specialmedia.

Fylla på papper i facket (automatisk matning)

Använd följande steg för att fylla på papper i facket.
 1. Öppna facket och justera pappersledaren för bredd efter mediestorleken.
  obs!
  Om du inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå passningsproblem och papperstrassel.
  Figur : Exempel på hur du justerar pappersledaren för bredd
 2. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem.
  Figur : Exempel på att böja eller lufta papperskant
 3. Placera papperet i facket med utskriftssidan vänd uppåt. Öppna sedan utmatningsfacket.
  Figur : Exempel på att fylla på papper och öppna utmatningsfacket
 4. Tryck ihop pappersledaren för bredd och dra den till kanten på pappersbunten. Pappersledaren ska styra pappersbunten utan att papperet böjs.
  Figur : Exempel på att flytta pappersledaren för bredd till kanten på pappersbunten
obs!
Var noga med att ställa in papperstyp och storlek för facket vid utskrift av dokument: Välj alternativ för utskrift i programmet > välj Utskriftsinställningar > välj fliken Papper > välj pappersstorlek och papperstyp.

Fylla på och skriva ut media (manuell matning)

Facket kan hålla olika storlekar och typer av specialmedia, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert. När du använder specialmedia ska du manuellt mata en sida åt gången i facket.
Tips för att använda manuell matning:
 • Använd endast rekommenderat utskriftsmaterial för din skrivare för att undvika papperstrassel och problem med utskriftskvalitet.
 • Jämna ut alla buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de fylls på i facket.
 • Fyll bara på en typ, storlek och vikt av utskriftsmaterial åt gången i facket.
 • De flesta utskriftsmaterial ska fyllas på med framsidan uppåt och övre kanten in i facket först och placeras i mitten av facket.
 • För att förhindra papperstrassel ska du inte fylla på media under utskrift.
Fyll på och skriv ut med manuell matning
 1. Fyll på specialmedia eller papper i facket.
 2. Tryck ihop fackets pappersledare för bredd och justera dem enligt papperets bredd. Tryck inte för hårt – då blir papperet böjt vilket leder till papperstrassel eller att det hamnar snett.
 3. Öppna utmatningsstödet.
 4. För att skriva ut från ett program öppnar du programmet och öppnar utskriftsmenyn.
 5. Beroende på program, öppna Utskriftsinställningar.
 6. Välj Utskriftsinställningar, välj fliken Papper och välj sedan lämplig papperstyp.
  Om du till exempel vill använda en etikett ställer du in papperstypen på Etikett.
 7. Välj Manuell dokumentmatare för papperskällan och tryck sedan på OK.
 8. Börja skriva ut från programmet. Om papper inte matas korrekt vid utskrift skjuter du försiktigt in papperet manuellt tills det börjar mata automatiskt.
 9. Om du skriver ut flera kopior av dokumentet lägger du i nästa ark när första sidan har skrivits ut. Tryck sedan på knappen Print Screen på skrivarens kontrollpanel. Upprepa för alla sidor som ska skrivas ut.

Utskrift på kuvert, etiketter, kartong och förtryckt papper

Läs följande avsnitt för specifik information gällande utskrift på kuvert, etiketter, kartong/specialpappersstorlekar eller förtryckt papper. Vid utskrift på specialmedia följer du anvisningarna i föregående avsnitt för att mata ett ark åt gången.
obs!
Inställning för papper på skrivaren måste stämma med inställningen i drivrutinen för att utskrift ska kunna ske utan felpassning av papperet. För att ändra pappersinställning i skrivaren går du till Samsung Easy Printer Manager och väljer Switch to advanced mode (Växla till avancerat läge) > Enhetsinställningar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...