hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-216x, ML-216xW Laser Printers - Rensa papperstrassel

Det här dokumentet beskriver hur du åtgärdar papperstrassel i skrivaren.
Om papper skulle fastna lyser LED-statuslampan på kontrollpanelen orange. Följ anvisningarna i det här avsnittet för att hitta och ta bort papper som fastnat.
  varning!
Stäng av skrivaren innan du åtgärdar papperstrassel
obs!
Eftersom skrivarmodeller och tillbehör varierar kan illustrationerna som används i detta dokument skilja sig något från din skrivare.

Åtgärda papperstrassel

Papperstrassel kan uppstå i flera områden på skrivaren. Gå till lämpligt avsnitt för att åtgärda papperstrasslet.
  varning!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ anvisningarna i avsnitten nedan för att rensa papperstrasslet.

Tips för att undvika papperstrassel

  • Se till att de justerbara ledarna är korrekt placerade.
  • Överfyll inte facket. Kontrollera att papperet inte överstiger markeringen för papperskapacitet på fackets insida.
  • Ta inte bort papper från facket medan maskinen skriver ut.
  • Böj, bläddra igenom och räta ut papperet innan du fyller på.
  • Använd inte skrynkligt, fuktigt eller mycket buktat papper.
  • Blanda inte papperstyper i facket.
  • Använd endast rekommenderade utskriftsmaterial (se "Specifikationer för utskriftsmaterial" i användarhandboken).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...