hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-216x, ML-216xW Laser Printers - Byta tonerkassett

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten.
När tonerkassetten har nått slutet av beräknad livslängd slutar skrivaren att skriva ut. Programfönstret Smart Panel visas på datorn för byte av tonerkassett.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten. Innan du börjar ska du kontrollera att utmatningsstödet är stängt.
 1. Öppna locket på skrivarens ovansida.
  Figur : Exempel på att öppna skrivarluckan
 2. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Exempel på att dra ut tonerkassetten
  obs!
  Återvinn tonerkassetten enligt Produktretur och återvinning
 3. Ta ut en ny tonerkassett ur dess förpackning och ta bort skyddslockat.
    varning!
  Rör inte trumman i tonerkassetten eller bildenheten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
  Figur : Exempel på hur du tar bort det skyddande locket
 4. Skaka kassetten i sidled fem eller sex gånger långsamt för att fördela tonern jämnt inuti kassetten. Detta säkerställer max antal kopior per kassett.
  Figur : Exempel på hur du skakar tonerkassetten
  obs!
  Om du får toner på kläder torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 5. Håll i tonerkassettens handtag och sätt långsamt in kassetten i skrivarens öppning.
  Flikarna på sidorna av bläckpatronen och motsvarande spår i skrivaren leder kassetten på plats tills den låses fast helt.
  Figur : Exempel på hur man sätter in tonerkassetten
 6. Stäng övre luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Om luckan inte är ordentligt stängd kan utskriftsfel uppstå när du skriver ut.
  Figur : Exempel på att stänga skrivarluckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...