hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress SL-C2670 Color Laser MFP - Byta tonerkassett

Det här dokumentet beskriver hur du byter tonerkassett för Samsung ProXpress SL-C2670 Color Laser Multifunction Printer-serien.
Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).
 • Statuslysdioden och tonerrelaterade meddelanden på skärmen anger när de enskilda tonerkassetterna ska bytas ut.
 • Fönstret Samsung Printing Status Program visas på datorn och anger vilken kassett som har slut på toner.
obs!
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på dess tillval och modell. Kontrollera skrivartypen.
  varning!
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
Kontrollera vilken typ av tonerkassett din skrivare har.

Så här byter du ut tonerkassetterna

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetterna.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
 2. Dra ut kassettledaren från inuti skrivaren.
  Figur : Exempel på att dra ut kassettledaren från inuti skrivaren
 3. Lyft tonerkassetten rakt upp för att ta bort den.
  Figur : Exempel på att lyfta tonerkassetten rakt upp för att ta bort den
 4. Ta ur den nya tonerkassetten ur lådan.
  Figur : Exempel på att ta ut ny tonerkassett ur lådan
 5. Ta bort förseglingstejpen från tonerkassetten.
  Figur : Exempel på att ta bort förseglingstejpen från tonerkassetten
    varning!
  • Använd inte vassa föremål som kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. Det kan skada tonerkassettens yta.
  • Undvik skador på bildenheten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov. 5 Håll i kanterna på tonerkassetten
 6. Ta försiktigt bort all skyddsplast.
  Figur : Exempel på att försiktigt ta bort alla skyddsplast
 7. Håll i båda handtagen på tonerkassetten och gunga den ordentligt från sida till sida för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Exempel på att hålla i tonerkassetten och gunga den från sida till sida
  obs!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten: om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 8. Håll i tonerkassettens handtag och sätt långsamt in kassetten i skrivarens öppning.
  Figur : Exempel på att långsamt sätta i tonerkassetten i skrivaren
 9. När tonerkassetten har satts i för du försiktigt in kassettledaren tillbaka in i skrivaren.
  Figur : Exempel på att föra in kassettledaren tillbaka in i skrivaren
 10. Stäng den främre luckan.
  Figur : Exempel som visar hur man stänger den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...