hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress SL-C2620 Color Laser Printer - Byta spilltonerbehållare

Detta dokument beskriver hur du byter ut spilltonerbehållaren. När livslängden på spilltonerbehållaren är slut visas ett meddelande om spilltonerbehållaren på kontrollpanelen som visar att det är dags att byta ut spilltonerbehållaren. Kontrollera spilltonerbehållaren för skrivaren, se Tillgängliga förbrukningsartiklar.
 • Tonerpartiklar kan släppas ut inne i skrivaren, men det innebär inte att skrivaren är skadad. Kontakta en servicerepresentant när problem med utskriftskvaliteten uppstår.
 • När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren ska du vara försiktig så att du inte tappar den.
 • Se till att lägga spilltonerbehållaren på en plan yta så att tonern inte spills ut.
  varning!
Vrid inte eller vänd inte på behållaren.

Byta ut spilltonerbehållaren

Följ de här stegen för att byta ut spilltonerbehållaren.
 1. Stäng av skrivaren, koppla bort strömkabeln från baksidan av skrivaren och vänta några minuter tills skrivaren har svalnat.
  Figur : Exempel på du kopplar ur skrivaren (baksidan)
 2. Leta upp skrivarens sidolucka. Den finns på vänster sida av skrivaren när du tittar framifrån.
  Figur : Exempel på att lossa skrivarens sidolucka
 3. Tryck som visas för att lossa låsmekanismen på spilltonerbehållaren (1) och tryck sedan där det visas för att dra ut gamla spilltonerbehållaren ur skrivaren (2).
  Ta försiktigt bort spilltonerbehållaren enligt (a).
   Figur : Exempel på hur man tar bort spilltonerbehållaren
  1. Lossa låsmekanismen
  2. Tryck på punkterna för att ta bort
    varning!
  Se till att du lägger spilltonerbehållaren på en plan yta så att inget spills ut.
 4. Ta ur den nya spilltonerbehållaren från lådan. När den tagits ur placeras den nya spilltonerbehållarens lock på den gamla spilltonerbehållaren innan du återvinner den (a). Sätt den nya spilltonerbehållaren i läge och skjut sedan in den försiktigt i skrivaren (b).
  Figur : Exempel på hur du tar fram nya spilltonerbehållaren och sedan sätter i den i skrivaren
 5. Stäng sidoluckan, försiktigt men bestämt.
 6. Anslut skrivaren och slå på den för att fortsätta skriva ut.
  Figur : Exempel på hur man ansluter strömkabeln

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...