hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress SL-C2620 Color Laser Printer - Byta tonerkassett

Följande process visar hur du byter ut tonerkassetten.
Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).
 • Statuslysdioden och tonerrelaterade meddelanden på skärmen anger när de enskilda tonerkassetterna ska bytas ut.
 • Fönstret Samsung Printing Status Program visas på datorn och anger vilken färgkassett som har slut på toner.
Kontrollera vilken typ av tonerkassett skrivaren har.
obs!
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
  varning!
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.

Så här byter du ut tonerkassetten

 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppna
 2. Dra ut tonerfacket.
  Figur : Tonerfack, öppna
 3. Ta ut tonerkassetterna ur skrivaren. Återvinn tonerkassetterna genom att gå till Produktretur och återvinning.
  Figur : Ta bort toner
 4. Ta ut de nya tonerkassetterna från förpackningen. Var noga med att återvinna allt förpackningsmaterial.
  Figur : Packa upp toner
 5. Ta bort skyddsfilmen från tonerkassetterna.
  Figur : Dra ut tonerplasten
  Figur : Ta bort plasten från toner
 6. Skaka tonerkassetten ordentligt sida till sida fem eller sex gånger.
  Figur : Skaka tonerkassetten
 7. Sätt i tonerkassetterna i skrivaren.
  Figur : Sätta i ny toner
 8. Skjut in tonerfacket.
  Figur : Tonerfack, stänga
 9. Stäng främre luckan.
  Figur : Främre lucka, stäng

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...