hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-5010 Laser Printer - Så här rensar du papperstrassel

Det här dokumentet beskriver hur du åtgärdar papperstrassel i skrivaren.
När du tar bort papper som har fastnat i skrivaren ska du alltid när det är möjligt dra papperet i den riktning som det vanligtvis färdas, för att inte skada interna komponenter. Dra alltid fast och jämnt – ryck inte i papperet. Om papperet går sönder behöver du se till att alla bitar tas bort, annars uppstår papperstrassel igen.
När papperstrassel uppstår lyser LED-statuslampan röd. Öppna och stäng övre luckan. Papperet som fastnat matas ut ur skrivaren automatiskt.
Om du väljer rätt materialtyper kan papperstrassel i de flesta fall undvikas. Undvik papperstrassel genom att följa dessa riktlinjer:
Läs igenom följande tips för att undvika papperstrassel:
 • Se till att de justerbara ledarna är korrekt placerade.
 • Överfyll inte facket. Kontrollera att pappersnivån ligger under markeringen för papperskapacitet på insidan av facket.
 • Ta inte bort papper från facket medan skrivaren skriver ut.
 • Böj, bläddra igenom och räta ut papperet innan du fyller på.
 • Använd inte skrynkligt, fuktigt eller mycket buktat papper.
 • Blanda inte papperstyper i facket.
 • Använd endast rekommenderade utskriftsmaterial.
 • Kontrollera att den rekommenderade sidan av utskriftsmaterialet är vänt uppåt i facket.
  varning!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ anvisningarna i avsnitten nedan för att rensa papperstrasslet.
obs!
Beroende på din skrivarmodell och dess alternativ kan illustrationerna som används i detta dokument skilja sig.
  varning!
Stäng av skrivaren när du rensar trassel från skrivaren.

Åtgärda papperstrassel

Papperstrassel kan uppstå i flera områden på skrivaren. Gå till lämpligt avsnitt för att åtgärda papperstrasslet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...