hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-5010 Laser Printer - Byta bildenhet

Detta dokument beskriver hur du byter bildenhet i Samsung ML-5010 Laser Printer.
När en bildenhet har nått slutet av livslängden slutar skrivaren att skriva ut.
  varning!
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna bildenhetens förpackning. De kan repa ytan på bildenheten.
 • Var noga med att inte repa ytan på bildenheten.
 • Undvik skador på bildenheten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.

Så här byter du ut bildenheten

Följ dessa steg när du ska byta ut bildenheten.
 1. Öppna den främre luckan och dra ut tonerkassetten.
  Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
 2. Dra ut bildenheten.
  Figur : Exempel på att dra ut bildenheten
 3. Ta fram den nya bildenheten ur dess väska.
 4. Skaka bildenheten ordentligt fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt i bildenheten.
  Figur : Exempel på att skaka bildenheten ordentligt
 5. Ta bort skyddslock och försegling.
  Figur : Exempel på att ta bort skyddslock och försegling
 6. Håll i bildenhetens handtag och för långsamt in den nya bildenheten i skrivarens öppning.
  Figur : Exempel på att hålla i och föra in den nya bildenheten
    varning!
  • Var noga med att inte repa ytan på bildenheten.
  • Undvik skador på bildenheten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.
 7. Sätt tillbaka tonerkassetten.
 8. Stäng den främre luckan. Se till att locket är ordentligt stängt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...