hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-330x Color Laser MFP - Fylla på papper i facket

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.

Facköversikt

För att ändra storlek måste användare justera pappersledarna.
  Figur : Pappersfack
 1. Papperslucka
 2. Ledarlås
 3. Pappersledare för längd
 4. Pappersledare för bredd
  varning!
Om användare inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.

Fylla på papper i facket

obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
 1. Dra ut pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, ta bort
 2. Öppna pappersluckan.
  Figur : Pappersluckan, öppna
 3. Tryck på och lås upp ledarlåset i facket och dra ut facket manuellt. Justera pappersledaren för längd och pappersledaren för bredd.
   Figur : Justera fack
  1. Ledarlås
  2. Dra ut facket
  3. Pappersledare för bredd
 4. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papper.
  Figur : Böj eller Bläddra inte pappret
 5. Placera pappret med utskriftssidan uppåt.
  Figur : Papper, sätt i
  För papper mindre än Letter-format, tryck på och lås upp ledarlåset i facket, och skjut in facket manuellt. Justera pappersledaren för längd och pappersledaren för bredd.
   Figur : Mindre justering av facket
  1. Ledarlås
  2. Skjut in facket
  Figur : Justera styrskenorna
  För papper längre än Legal-format, tryck på och lås upp ledarlåset i facket, och dra ut facket manuellt. Justera pappersledaren för längd och pappersledaren för bredd.
   Figur : Större justering av facket
  1. Ledarlås
  2. Dra ut facket
  Figur : Justera styrskenorna
  obs!
  • Tryck inte pappersledaren för bredd för långt, papperet kan vridas.
  • Använd inte papper med böjd framkant – papperstrassel kan uppstå eller papperet kan bli skrynkligt.
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Rätt justering av ledare
 6. Justera pappersledarna för bredd till pappersbuntens kant utan att böja pappersbunten.
  Figur : Pappersledare för bredd, kläm
 7. Stäng den pappersluckan.
  Figur : Papperslucka, stäng
 8. För in pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, för in
 9. När användare skriver ut ett dokument ska papperstyp och -storlek ställas in för facket.
Facket är förinställt för Letter- eller A4-storlek, beroende på land/region. För att ändra storleken till A4 eller Letter behöver användaren justera spaken och pappersledaren för bredd korrekt.
 1. Dra ut facket ur skrivaren. Öppna pappersluckan och ta bort pappret från facket vid behov.
 2. Om användare vill ändra storlek till Letter, håll i spaken på baksidan av facket och vrid spaken medurs.
  Figur : Vrid spaken
 3. Tryck ihop pappersledaren för bredd och dra den till slutet av spaken.
  Figur : Pappersledare för bredd, kläm
  obs!
  För att ändra storlek till A4, flytta först pappersledaren för bredd till vänster och vrid spaken moturs. Om användaren tvingar spaken, kan det skada facket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...