hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-330x Color Laser MFP - Åtgärda papperstrassel

Följande processer beskriver hur du åtgärdar papperstrassel. Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder.

I facket

Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
 1. Ta loss kassetten.
  Figur : Kassett, ta bort
 2. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Installera om kassetten.
  Figur : Kassett, sätt i
 4. Öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppna
 5. Stäng främre luckan.
  Figur : Främre lucka, stäng

Inuti skrivaren

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar ur papper från skrivaren.
obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
 1. Öppna skannerenheten.
  Figur : Skannerenhet, öppna
 2. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng skannerenheten.
  Figur : Skannerenhet, stänga

Vid utmatningen

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar ur papper från skrivaren.
obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
 1. Öppna luckan på baksidan.
  Figur : Lucka på baksidan, öppna
 2. Öppna ramen.
  Figur : Ramöverföring, öppna
 3. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Papper, ta bort
 4. Stäng ramen.
  Figur : Ramöverföring, stänga
 5. Stäng den bakre luckan.
  Figur : Lucka på baksidan, stänga
 6. Tryck på luckan på baksidan tills den klickar på plats.
  Figur : Lucka på baksidan, klicka

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...