solution Contentsolution Content

Samsung CLX-330x Color Laser MFP - Rensa originaldokumenttrassel

Följande procedur visar hur du rensar originaldokumenttrassel. När original fastnar i dokumentmataren visas ett varningsmeddelande på skärmen.
  varning!
Ta bort dokumentet som fastnat sakta och försiktigt så att det inte går sönder.
obs!
Använd skannerglaset för tjocka, tunna eller blandade pappersoriginal för att undvika papperstrassel.

Originalpapperstrassel framför skannern

obs!
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
 • Denna felsökning är kanske inte är relevant beroende på modell och tillval.
 1. Öppna dokumentmatningsluckan.
  Figur : Dokumentmatningslucka, öppna
 2. Dra försiktigt ut det papper som har fastnat ur dokumentmataren.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng luckan till dokumentmataren.
  Figur : Dokumentmatningslucka, stäng

Originalpapperstrassel inuti skannern

 1. Öppna dokumentmatningsluckan.
  Figur : Dokumentmatningslucka, öppna
 2. Dra försiktigt ut det papper som har fastnat ur dokumentmataren.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng luckan till dokumentmataren.
  Figur : Dokumentmatningslucka, stäng
 4. Öppna dokumentmataren.
  Figur : Dokumentmatare, öppna
 5. Dra försiktigt ut papper som har fastnat från botten på dokumentmataren.
  Figur : Papper, ta bort
 6. Stäng dokumentmataren.
  Figur : Dokumentmatare, stänga

Originalpapperstrassel i skannerns utmatningsområde

 1. Ta bort eventuella återstående sidor från dokumentmataren.
 2. Öppna staplingsenheten.
  Figur : Staplingsenhet, öppna
 3. Dra försiktigt ut det papper som har fastnat ur dokumentmataren.
  Figur : Papper, ta bort
 4. Stäng staplingsenheten.
  Figur : Staplingsenhet, stänga


Ytterligare supportalternativ