hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-330x Color Laser MFP - Byta ut spilltonerbehållaren

Detta dokument beskriver hur du byter ut spilltonerbehållaren. När livslängden på spilltonerbehållaren är slut visas ett meddelande om spilltonerbehållaren på kontrollpanelen som visar att det är dags att byta ut spilltonerbehållaren. Kontrollera spilltonerbehållaren för skrivaren, se Tillgängliga förbrukningsartiklar.
 • Tonerpartiklar kan släppas ut inne i skrivaren, men det innebär inte att skrivaren är skadad. Kontakta en servicerepresentant när problem med utskriftskvaliteten uppstår.
 • När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren ska du vara försiktig så att du inte tappar den.
 • Se till att lägga spilltonerbehållaren på en plan yta så att tonern inte spills ut.
  varning!
Vrid inte eller vänd inte på behållaren.

Byta ut spilltonerbehållaren

Följ de här stegen för att byta ut spilltonerbehållaren.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppna
 2. Ta bort tonerkassetterna.
  Figur : Tonerkassetterna, ta bort
 3. Ta bort spilltonerbehållaren och ta sedan behållarlocket från nya spilltonerbehållaren enligt följande bild. Använda locket för att stänga spilltonerbehållaren.
  Figur : Spilltonerbehållare, lock
 4. Sätt i den nya spilltonerbehållaren tills den låses på plats.
  Figur : Spilltonerbehållare, sätt i
 5. Sätt in tonerkassetter.
  Figur : Tonerkassetter, sätt i
 6. Stäng främre luckan.
  Figur : Främre lucka, stäng

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...