hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-1630 Laser Printer - Fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i Samsung Xpress SL-M3015 Laser Printer.
Lägg det utskriftsmaterial som du oftast använder till utskriftsjobb i facket. Pappersfacket rymmer högst 100 ark av 75 g/m2 (9,5 kg finpapper) vanligt papper.
obs!
Illustrationerna i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.

Fylla på papper i facket

Använd följande steg för att fylla på papper i facket.
 1. Tryck på knappen för att öppna facket så kommer facket ut. Dra ut facket helt.
  Figur : Exempel på att trycka på knappen för att öppna facket för att ta bort fack
  obs!
  Om facket inte stängs ordentligt, dra ut facket till hälften och försök igen.
 2. Placera papperet med utskriftssidan nedåt.
  Figur : Exempel på att placera papper med önskad utskriftssida nedåt
 3. Justera facket på plats och skjut in det i skrivaren.
  Figur : Exempel på att justera facket på plats
 4. När du har fyllt på papper ska du ställa in papperstyp och pappersstorlek för facket. Se programavsnittet för PC-utskrift.
  obs!
  Det går att fylla på tidigare utskrivet papper. Den utskrivna sidan ska vara riktad uppåt med en ovikt kant i bakre änden. Om det uppstår problem med pappersmatningen ska du vrida på papperet. Observera att utskriftskvaliteten inte garanteras.

Ändra storlek på papperet i facket

För att fylla på med längre papper, som papper i Legal-format, behöver du justera pappersledarna för att förlänga pappersfacket. Om du vill ändra fackets storlek för att fylla på en annan pappersstorlek behöver du justera pappersledaren för längd.
  Figur : Exempel på att justera pappersledare
 1. Pappersledare för längd
 2. Pappersledare för bredd
Följ stegen för att ändra pappersstorlek i facket:
 1. Justera pappersledaren för längd till önskad papperslängd. Den är förinställd till Letter- eller A4-storlek, beroende på land/region. Om du vill fylla på med en annan storlek, ska du hålla i spaken och flytta längdledaren till motsvarande position.
  Figur : Exempel på att justera pappersledaren för bredd
  obs!
  • Facket är förinställt för Letter- eller A4-storlek, beroende på land/region.
  • Om du vill ändra storlek till Letter, ta tag i spaken på baksidan av facket och vrid spaken medurs.
   Figur : Exempel på att ändra pappersstorlek
 2. Efter att papper har lagts i facket, kläm ihop pappersledaren för bredd så som visas och flytta den samtidigt mot pappersbunten tills den lätt vidrör sidorna av pappersbunten. Tryck inte på ledaren för hårt till kanten av papperet; pappersledaren kan böja papperet.
  Figur : Exempel på att föra in papper i facket
  obs!
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet snedvrids.
  • Om du inte justerar pappersledarna för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Exempel på att korrekt justera pappersledarna för bredd

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...