hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-1630 Laser Printer - Så här byter du ut tonerkassetten

Det här dokumentet förklarar hur du byter tonerkassett i Samsung ML-1630 Laser Printer.
 • Tonerlysdioden blinkar snabbt och tonerrelaterade meddelanden på displayen anger när tonerkassetten ska bytas.
 • Skrivaren slutar att skriva ut.
Nu behöver tonerkassetten bytas ut.

Så här byter du ut tonerkassetterna

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetterna.
 1. Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
 2. Tryck på övre luckans spärr för att öppna den övre luckan.
  Figur : Exempel på att trycka på övre luckans spärr
 3. Ta tag i handtagen på tonerkassetten och dra ut tonerkassetten ur skrivaren.
  Figur : Exempel på att ta tag i handtagen på tonerkassetten
 4. Ta en ny tonerkassetten ur dess förpackning.
  Figur : Exempel på att försiktigt ta ut tonerkassetten ur förpackningen
    varning!
  • Använd inte vassa föremål som kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. Det kan skada tonerkassettens yta.
  • Undvik skador på bildenheten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov. 5 Håll i kanterna på tonerkassetten
 5. Håll i båda handtagen på tonerkassetten och gunga den ordentligt från sida till sida för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Exempel på att hålla i sidorna och gunga från sida till sida
 6. Placera tonerkassetten på en plan yta, som bilden visar, och ta bort papperet som täcker tonerkassetten.
  Figur : Exempel på att placera tonerkassetten för att ta bort täckpapperet
    varning!
  • Vidrör inte den gröna ytan, OPC-trumman eller framsidan på tonerkassetten med händerna eller några andra material. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetterna.
  • Om du lämnar den främre luckan öppen i mer än några minuter, kan OPC-trumman utsättas för ljus. Detta leder till att OPC-trumman skadas. Stäng övre luckan om installationen måste stoppas av någon anledning.
  obs!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 7. Sätt i den nya tonerkassetten på plats.
  Figur : Exempel på att föra in kassetten på plats
 8. Håll i övre luckan och stäng den långsamt och försiktigt, tills luckan är ordentligt spärrad.
  Figur : Exempel på hålla övre luckan och långsamt stänga den
  obs!
  Om övre luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren.
    varning!
  Var noga med att inte klämma fingrarna, eftersom övre luckan är mycket tung.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...