hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-330x Color Laser MFP - Byta tonerkassett

Följande process visar hur du byter ut tonerkassetten.
obs!
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
  varning!
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 • När du öppnar en skannerenhet ska du hålla ihop dokumentmataren och skannerenheten.
 • Om du fortsätter att skriva ut även efter att tonern har fått tom status kan det orsaka allvarliga skador på skrivaren.
När en tonerkassett har nått slutet av sin livslängd visas fönstret Status för utskrift på datorn. Det indikerar att tonerkassetten behöver bytas ut.

Så här byter du ut tonerkassetten

 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppna
 2. Ta ut tonerkassetterna ur skrivaren. Återvinn tonerkassetterna genom att gå till Produktretur och återvinning.
  Figur : Ta bort toner
 3. Ta ut de nya tonerkassetterna från förpackningen. Var noga med att återvinna allt förpackningsmaterial.
  Figur : Packa upp toner
 4. Ta bort skyddsfilmen från tonerkassetterna.
  Figur : Ta bort plasten från toner
 5. Sätt i tonerkassetterna i skrivaren.
  Figur : Sätta i ny toner
 6. Stäng främre luckan.
  Figur : Främre lucka, stäng

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...