hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-2160 Color Laser MFP - Byta ut spilltonerbehållaren

Detta dokument beskriver hur du byter ut spilltonerbehållaren.
Spilltonerbehållarens livslängd är ungefär 1 250 sidor för 5 %-bildutskrifter i fullfärg eller 5 000 bilder för svart utskrift. När livslängden på spilltonerbehållaren är slut visas ett meddelande om att byta/installera spilltonerbehållaren på kontrollpanelen som anger att det är dags att byta ut spilltonerbehållaren. Annars slutar skrivaren att skriva ut.

Byta ut spilltonerbehållaren

Följ de här stegen för att byta spilltonerbehållaren.
 1. Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
 2. Öppna den främre luckan.
 3. Dra ut spilltonerbehållaren ur skrivaren med hjälp av dess handtag.
  Figur : Exempel på att dra ut spilltonerbehållaren från skrivaren
  obs!
  Se till att du lägger spilltonerbehållaren på en plan yta så att tonern inte spills ut.
 4. Ta bort behållarlocket från behållaren enligt nedan och använd det för att stänga spilltonerbehållarens öppning.
  Figur : Exempel på hur du tar bort behållarens lock
    varning!
  Vrid inte eller vänd inte på behållaren.
 5. Ta en ny spilltonerbehållare ur dess förpackning.
 6. Sätt den nya behållaren på plats och tryck på den för att se till att den sitter ordentligt på plats.
  Figur : Exempel hur du sätter den nya behållaren på plats
 7. Stäng främre luckan och stäng sedan sidoluckan.
    varning!
  Om luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren.
 8. Slå på skrivaren.
  obs!
  Efter omstart återställer skrivaren automatiskt spilltonerbehållarens räknare.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...