hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x multifunktionslaserskrivare - Fylla på original

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.
Användarna kan använda skannerglaset eller dokumentmataren för att lägga i ett original för att kopiera, skanna och sända ett fax.

På skannerglaset

Med skannerglaset kan du kopiera eller skanna original. Användarna kan få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala. Kontrollera att inga original ligger i dokumentmataren. Om ett original upptäcks i dokumentmataren prioriterar maskinen detta framför original på skannerglaset.
 1. Lyft och öppna skannerlocket.
  Figur : Skannerlock, öppna
 2. Placera originalet på skannerglaset med framsidan nedåt. Rikta in det mot registreringsguiden i hörnet längst upp till vänster på glaset.
  Figur : Placera originalet med framsidan nedåt
 3. Stäng skannerlocket.
obs!
 • Att lämna skannerlocket öppet när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
 • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
 • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift lyfter du upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet skannerlock.
  varning!
 • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Användarna kan skadas.
 • Lägg inte händerna när du stänger locket. Skannerlocket kan falla på en användares händer och orsaka skador.
 • Titta inte in i ljuset i skannern när du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.

I dokumentmataren

Med dokumentmataren kan man fylla på upp till 40 pappersark (80 g/m2, 21 lb finpapper) för ett jobb.
 1. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Böj eller Bläddra inte pappret
 2. Lägg originalet vänt uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med den pappersstorlek som är markerad på dokumentinmatningsfacket.
  Figur : Lägg utskriftssidan uppåt
 3. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
  Figur : Breddledare, justera
  obs!
  • Damm på dokumentglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Håll alltid glaset rent.
  • För att skriva ut på båda sidorna av papperet med dokumentmataren, gå till kontrollpanelen och tryck på (Kopiera) > (Meny) > Kopieringsfunktion > Dubbelsidig > 1 -> 2- eller 1-sidigt -> 2-sidigt rot och skriv ut på ena sidan av papperet och lägg sedan i arket igen för att skriva ut på andra sidan.
  • Dubbelsidig utskrift kanske inte är tillgängligt för vissa modeller.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...