hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x multifunktionslaserskrivare - Rensa papperstrassel

I följande procedurer beskrivs hur du åtgärdar papperstrassel. Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder.

I facket

 1. Öppna och Stäng den främre luckan. Det papper som har fastnat matas ut ur skrivaren automatiskt. Om papperet inte matas ut går du vidare till nästa steg.
 2. Dra ut facket.
  Figur : Fack, ta bort
 3. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut. Om papperet inte rör sig när du drar i det, eller om det inte finns något papper i det här området, kan du kontrollera området kring fixeringsenheten vid tonerkassetten.
  Figur : Papper, ta bort
 4. Skjut tillbaka facket in i skrivaren tills det låses på plats. Utskriften återupptas automatiskt.
  Figur : Fack, sätt i

I den manuella mataren

 1. Om papperet inte matas korrekt, ska du dra ut det ur skrivaren.
  Figur : Papper, ta bort
 2. Öppna och stäng den manuella mataren.

Inuti skrivaren

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar ur papper från skrivaren.

M2670, M2671, M2870, M2880 series

 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppen
 2. Ta bort tonerkassetten.
  Figur : Tonerkassett, ta bort
 3. Dra ut papperstrasselledarna och ta sedan bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papperstrasselledare, dra
 4. Stäng papperstrasselledaren.
  Figur : Papperstrasselledare, stäng
 5. Installera tonerkassetten.
  Figur : Tonerkassett, installera
 6. Stäng den främre luckan och kontrollera att utskriften återupptas automatiskt.
  Figur : Övre lucka, stäng

M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 series

 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppen
 2. Ta bort tonerkassetten.
  Figur : Tonerkassett, ta bort
 3. Dra ut papperstrasselledarna och ta sedan bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papperstrasselledare, dra
 4. Stäng papperstrasselledaren.
  Figur : Papperstrasselledare, stäng
 5. Installera tonerkassetten.
  Figur : Tonerkassett, installera
 6. Stäng den främre luckan och kontrollera att utskriften återupptas automatiskt.
  Figur : Övre lucka, stäng

Vid utmatningen

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar ur papper från skrivaren.
 1. Öppna och Stäng den främre luckan. Det papper som har fastnat matas ut ur skrivaren automatiskt. Om du inte ser något papper som fastnat, gå till nästa steg.
 2. Dra försiktigt papperet ut ur utmatningsfacket.
  Figur : Papper, ta bort
  Om det inte finns papper som fastnat eller om det tar emot när du drar, stoppa och gå till nästa steg.
 3. Öppna den bakre luckan.
  Figur : Luckan på baksidan, öppna
 4. Öppna fixeringsenheten lucka genom att trycka på de (gröna) sidospärrarna.
  Figur : Fixeringsenhetens lucka, öppna
 5. Ta bort det papper som har fastnat i utmatningsenheten.
  Figur : Papper, ta bort
 6. Stäng fixeringsenhetens lucka.
  Figur : Fixeringsenhetens lucka, stäng
 7. Stäng den bakre luckan och kontrollera att utskriften återupptas automatiskt.
  Figur : Bakre lucka, stäng

I området kring duplexenheten

 1. Ta bort luckan på baksidan.
  Figur : Bakre lucka, ta bort
 2. Ta bort papper som har fastnat vid duplexområdet.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng den bakre luckan och kontrollera om utskriften återupptas automatiskt.
  Figur : Bakre lucka, stäng
  Om det inte finns något papper i det här området, avbryt och gå till nästa steg:
 4. Ta bort pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, ta bort
 5. Tryck in de gröna handtagen för att lossa duplexenheten.
  Figur : Duplexenhet, lossa
 6. Ta bort papper som har fastnat vid duplexområdet.
  Figur : Papper, ta bort
 7. Stäng duplexenheten.
  Figur : Duplexenhet, stäng
 8. För in pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, föra in

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...