hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M2620-M2626 SL-M2820-M2826, SL-M2830-M2836 - Fylla på Fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i pappersfacket.

Översikt över pappersfacket

Justera pappersledarna för att ändra storleken på papperet i facket.
  Figur : Pappersfackledare
 1. Förlängningsdel till fack
 2. Pappersledare för längd
 3. Pappersledare för bredd
obs!
Om du inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.
Indikatorn för pappersmängd visar hur mycket papper som finns i facket.
  Figur : Indikator för pappersmängd
 1. Full
 2. Tom

Fylla på papper i facket

Använd följande steg för att fylla på papper i facket.
obs!
Vid utskrift med facket ska du inte fylla på papper i den manuella mataren. Det kan orsaka papperstrassel.
 1. Ta bort pappersfacket från skrivaren.
 2. Använd fackets förlängningsdel (1) och justera storleken på facket enligt den pappersstorlek som du fyller på (2).
  Figur : Justera förlängningsdelen
 3. Justera pappersledarna för längd och bredd till papperets storlek.
  Figur : Justera pappersledarna för bredd och längd
 4. Böj eller lufta kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem.
  Figur : Böj eller lufta papperet
 5. Fyll på papper i facket.
  Figur : Fyll på papperet
 6. Kläm ihop pappersledaren för längd och flytta den mot pappersbunten tills den lätt vidrör sidan på pappersbunten.
  Figur : Justera pappersledarna
  obs!
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet snedvrids.
  • Använd inte papper med en böj i framkanten – det kan uppstå papperstrassel eller göra papperet skrynkligt.
  • Om du inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
  Figur : Korrekt positionering av pappersledarna
 7. Ominstallera facket.
  Figur : Sätt tillbaka facket.
 8. Öppna utmatningsstödet.
  Figur : Öppna utmatningsstödet

Fylla på papper i den manuella mataren

Pappersfacket kan hålla speciella storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert.
Tips för att använda den manuella matningen i facket:
 • Lägg bara en typ, storlek och vikt av utskriftsmaterial åt gången i facket.
 • Om du väljer Manuell matare som papperskälla i programmet måste du trycka på knappen Skärmdump eller Demosida eller WPS varje gång du skriver ut en sida. Ladda endast en typ, storlek och vikt på utskriftsmaterialet åt gången i den manuella mataren.
 • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper under utskrift när det fortfarande finns papper i den manuella dokumentmataren.
 • Lägg utskriftsmaterialet med utskriftssidan uppåt i mitten av facket. Den övre kanten ska gå in först i den manuella mataren.
 • För att säkerställa utskriftskvaliteten och förhindra papperstrassel ska du endast fylla på tillgängligt papper.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de laddas i den manuella mataren.
 • Vid utskrift på specialmedier måste du följa riktlinjerna för påfyllning.
 • När papper överlappar varandra vid utskrift med den manuella dokumentmataren öppnar du fack 1 och tar bort papperen. Försök sedan att skriva ut igen.
 • När papper inte matar väl vid utskrift, skjut in papperet manuellt tills det börjar mata automatiskt.
 • När skrivaren är i energisparläge matar den inte papper från den manuella mataren. Väck skrivaren genom att trycka på strömbrytaren innan den manuella dokumentmataren används.
Följ anvisningarna för att lägga papper i det manuella facket.
 1. Öppna luckan på den manuella mataren.
  Figur : Öppna luckan
 2. Förläng den manuella matarens pappersledare till en större bredd än utskriftsmaterialet.
  Figur : Förläng matarens pappersledare
 3. Justera den manuella matarens pappersledare till bredden på utskriftsmaterialet utan att böja det.
  Figur : Justera den manuella matarens pappersledare
 4. Öppna utmatningsstödet.
  Figur : Öppna utmatningsstödet

Skriva ut på specialmaterial

Pappersinställningen i skrivaren och drivrutinen ska överensstämma. Detta hindrar pappersmatchningsfel.
För att ändra pappersinställningen i skrivaren, gå till Samsung Easy Printer Manager och välj Växla till avancerat läge > Enhetsinställningar.
Därefter anger du papperstypen i fönstret Utskriftsinställningar > fliken Papper > Papperstyp.
Om du till exempel vill skriva ut etiketter väljer du Etiketter som Papperstyp.
obs!
 • När du använder specialmaterial matar du in ett ark åt gången.
 • Om specialpapper skrivs ut med böjt papper, veck, rynkor eller svarta feta linjer öppnar du luckan på baksidan och försöker att skriva ut igen. Håll den bakre luckan öppen under utskrift.
Se tabellen för specialpapper som kan användas i facket.
Typ
Fack
Manuell matare
Vanligt
Y
Y
Tjockt
Y
Y
Tjockare
Y
Tunt
Y
Y
Finpapper
Y
Y
Färg
Y
Kartong
Y
Y
Etiketter
Y
OH-film
Y
Kuvert
Y
Tjockt kuvert
Y
Förtryckt
Y
Bomull
Y
Returpapper
Y
Y
Arkiv
Y
Y
(Y: Stöds, Tomt: Stöds inte)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...