hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M3015 laserskrivare - Byta tonerkassett

Det här dokumentet förklarar hur du byter ut tonerkassetten för laserskrivaren Samsung Xpress SL-M3015.
En tonerkassett har nästan nått slutet av dess uppskattade livslängd:
 • Statuslysdioden och tonerrelaterade meddelanden på displayen anger när tonerkassetten ska bytas ut.
 • Programfönstret Samsung utskriftsstatus visas på datorn och anger vilken kassett som har låg tonernivå.
    varning!
  • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
  • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
  • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
  • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
  obs!
  • Innan du öppnar den främre luckan ska du först stänga utmatningsstödet.
  • Skaka tonerkassetten noga från sida till sida. Det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.

Så här byter du ut tonerkassetterna

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetterna.
 1. Tryck på lockets frigöringsknapp och öppna sedan den främre luckan.
  Figur : Exempel på att trycka på lockets frigöringsknapp
 2. Ta tag i tonerkassettens handtag och ta sedan bort den från skrivaren.
  Figur : Exempel på hur du tar tag i tonerkassetten
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur lådan. Skaka försiktigt tonerkassetten från sida till sida för att fördela den jämnt.
  Figur : Exempel på hur du tar bort den nya tonerkassetten och sedan försiktigt skakar den
 4. Ta bort allt förpackningsmaterial och återvinn.
  obs!
  Se till att återvinna allt förpackningsmaterial.
  Figur : Exempel på hur du tar bort förpackningsmaterialet
 5. Sätt i tonerkassetten på rätt plats.
  Figur : Exempel på hur du sätter in den nya tonerkassetten
 6. Stäng den främre luckan.
  Figur : Exempel på att stänga främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...