hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x lasermultifunktionsskrivare - Byta bildenhet

Detta dokument beskriver hur du byter ut bildenheten. När en bildenhet har nått slutet av livslängden slutar skrivaren att skriva ut.
  varning!
 • Undvik skador på bildenheten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläder ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.

Byta bildenhet (serierna M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886)

Följ dessa steg när du ska byta bildenheten.
 1. Öppna den främre luckan och ta ut tonerkassetten.
   Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
  1. Frontlucka
  2. Tonerkassett
 2. Ta bort den gamla bildenheten.
  Figur : Exempel på hur du drar ut bildenheten ur skrivaren
 3. Packa upp den nya bildenheten.
  Figur : Exempel på hur du packar upp bildenheten
 4. Ta försiktigt bort allt förpackningsmaterial från den nya bildenheten.
  Figur : Exempel på att hur du tar bort förpackningsmaterialet
 5. Sätt i den nya bildenheten.
  Figur : Exempel på hur du sätter in den nya bildenheten
 6. Sätt i tonerkassetten och stäng sedan den främre luckan.
   Figur : Exempel på att stänga främre luckan
  1. Tonerkassett
  2. Frontlucka

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...