hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x multifunktionslaserskrivare - Byta tonerkassett

Följande procedur visar hur du byter ut tonerkassetten.
obs!
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
  varning!
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.

Byta tonerkassett (serierna M2670, M2671, M2870, M2880)

När en tonerkassett har nått slutet av sin livslängd slutar skrivaren att skriva ut.
 1. Öppna främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppna
 2. Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. Återvinn bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning.
  Figur : Ta bort toner
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen och skaka den nog från sida till sida. Var noga med att återvinna allt förpackningsmaterial.
  Figur : Packa upp toner
 4. Ta bort skyddsplasten från tonerkassetten.
  Figur : Ta bort plasten från toner
 5. Sätt i tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Sätta i ny toner
 6. Stäng främre luckan.
  Figur : Främre lucka, stäng

Byta tonerkassett (serierna M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886)

 1. Öppna främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppna
 2. Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. Återvinn bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning.
  Figur : Ta bort toner
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen och skaka den nog från sida till sida. Var noga med att återvinna allt förpackningsmaterial.
  Figur : Packa upp toner
 4. Ta bort skyddsplasten från tonerkassetten.
  Figur : Ta bort plasten från toner
 5. Sätt i tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Sätta i ny toner
 6. Stäng främre luckan.
  Figur : Främre lucka, stäng

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...