hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-3200 laserflerfunktionsskrivare - fylla på originaldokument

Detta dokument innehåller anvisningar om hur du lägger i original i Samsung SCX-3200 lasermultifunktionsskrivare.
obs!
Illustrationerna i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.

Fylla på originaldokument på skannerglaset

Med skannerglaset kan du kopiera eller skanna original. Du kan få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala.
Om du vill fylla på med originaldokument på skannerglaset, ska du utföra följande steg:
 1. Lyft och öppna skannerlocket.
  Figur : Exempel på hur du lyfter och öppnar skannerlocket
 2. Placera originalet på skannerglaset med framsidan nedåt. Rikta in det mot registreringsguiden i hörnet längst upp till vänster på glaset.
  Figur : Exempel på att placera originalet med utskriftssidan nedåt
 3. Stäng skannerlocket.
obs!
 • Att lämna skannerlocket öppet när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
 • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
 • Fylla på papper i facket
 • Skriva ut på specialmaterial
 • Använda utmatningsstödet
  varning!
 • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska du lyfta upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet skannerlock.
 • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Du kan skadas.
 • Lägg inte händerna när du stänger locket. Skannerlocket kan falla på händerna och orsaka skador.
 • Titta inte in i ljuset i skannern när du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...