hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-340xF, SCX-340xFW skrivare - se till att ta bort skyddsfliken från tonerkassetten

Innan du använder din nya Samsung-skrivare, måste du först ta bort alla skyddsflikar och förseglingstejpen från din tonerkassett så att den fungerar korrekt.
obs!
Om du inte ta bort alla SKYDDSFLIKAR är det möjligt att skrivaren inte fungerar som den ska och kan skadas. Gnisslande ljud kan orsakas av att säkerhetsflikar och tejp inte har tagits bort.
obs!
  • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
  • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
  • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
  • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
För att se kompatibilitetstabellen för tonerkassetter, klicka här. För att köpa skrivartoner och andra förbrukningsmaterial, klicka här.
Följ stegen nedan för att säkerställa att din skrivare fungerar som den ska.
  1. Öppna den övre luckan och ta bort skyddsfliken (2) och öppna sedan luckan till tonerkassetten (3).
  2. Ta bort säkerhetsfliken och dra ut tonerkassetten såsom visas i diagrammet nedan.
  3. Skaka tonerkassetten från sida till sida för att fördela tonern jämnt.
  4. Tryck in tonerkassettfacket igen.
  5. Stäng de främre luckorna i ordning.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...