hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information

    Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung laserskrivare - vit rök vid utskrift

Följande kan orsaka vit rök vid utskrift:
  • Fuktigt papper används vid utskrift
Prova följande för att åtgärda felet:
  1. Ta bort papper från pappersfacket och byt ut mot nytt, torrt papper. Fuktigt papper kan orsaka vita rök eller ånga på grund av värmen inuti skrivaren.
  2. Ta ut tonerkassetterna ur skrivaren och kontrollera att inget förpackningsmaterial sitter kvar på dem eller inuti skrivaren
Om skrivaren luktar elektriskt, drar du ur skrivarens strömkabel och klickar på Skapa servicebegäran online för att skapa en ny servicebegäran.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...