hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-3185FW färglaser MFP - så här byter du spilltonerbehållare

När spilltonerbehållarens användningstid har förfallit visas fönstret för Smart Panel på datorn och talar om att spilltonerbehållaren behöver bytas. Annars slutar din maskin att skriva ut.
obs!
För hjälp med att hitta utbyteskassetter och andra utbytbara komponenter till din skrivare, går du till Skrivartillbehör på Samsung.com. LÄS MER

Hur du byter spilltonerbehållare

 1. Stäng av skrivaren.
 2. Vänta några minuter så att den svalnar.
 3. Använd handtaget för att helt öppna den främre luckan.
 4. Dra ut den gamla spilltonerbehållaren ur skrivaren med hjälp av handtaget.
  obs!
  Se till att du lägger spilltonerbehållaren på en plan yta så att tonern inte spills ut.
 5. Ta bort det gamla behållarlocket från behållaren såsom visas nedan och använd det för att stänga spilltonerbehållarens öppning.
  obs!
  Vrid inte eller vänd inte på behållaren.
 6. Ta en ny spilltonerbehållare ur dess förpackning.
 7. Sätt den nya behållaren på plats och tryck på den för att se till att den sitter ordentligt på plats.
 8. Stäng den främre luckan ordentligt.
  obs!
  Om den främre luckan inte är helt stängd kommer maskinen inte att fungera. Se till att alla tonerkassetter är rätt isatta. Om någon tonerkassett inte är rätt isatt går den främre luckan inte att stänga.
 9. Starta skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...