hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-3185FW färglaser MFP - så här byter du tonerkassett

Samsung CLX-3185-skrivare använder fyra färger och har en tonerkassett för var och en: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K). Status-LED och toner-relaterade meddelanden i teckenfönstret anger vilken tonerkassett som behöver bytas. Nu behöver den angivna tonerkassetten bytas ut. Innan du byter ut tonerkassetten, kontrollerar du modellnumret för den tonerkassett som används i din skrivare.
obs!
För hjälp med att hitta utbyteskassetter och andra utbytbara komponenter till din skrivare, går du till Skrivartillbehör på Samsung.com. LÄS MER

Byta ut en tonerkassett

  1. Stäng av maskinen och vänta några minuter så att den svalnar.
  2. Använd handtaget för att helt öppna den främre luckan.
  3. Ta tag i handtagen på tonerkassetten och dra ut tonerkassetten ur maskinen.
  4. Ta en ny tonerkassetten ur dess förpackning.
    obs!
    Använd inte vassa föremål såsom en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. Det kan skada tonerkassettens yta.
  5. Dra ut skyddsremsan från den nya tonerkassetten.
  6. Håll båda handtagen på tonerkassetten och gunga den ordentligt från sida till sida för att fördela tonern jämnt.
  7. Placera tonerkassetten på en plan yta såsom visas nedan och ta bort det skyddslocket.
    obs!
    Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar dem sedan i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
  8. Se till att färgen på tonerkassetten överensstämmer med färgplatsen och ta sedan tag i handtagen på tonerkassetten. Skjut in kassetten tills den klickar på plats.
  9. Stäng främre luckan. Se till att luckan sitter ordentligt på plats och starta sedan maskinen. Om den främre luckan inte är helt stängd kommer maskinen inte att fungera.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...