hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M2070-M2079 flerfunktionslaserskrivare - fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i pappersfacket.
  Figur : Delar i pappersfacket
 1. Pappersledare för bredd
 2. Fack
obs!
 • Om användaren inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på dess tillval och modell. Kontrollera skrivartypen.

Fylla på papper i facket

Utför följande steg för att fylla på papper i facket.
 1. Öppna facket (1). Justera sedan storleken på facket till storleken på mediet du fyller på med (2).
  Figur : Öppna pappersfacket
 2. Böj eller lufta kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du fyller på.
  Figur : Böj eller lufta inte pappret
 3. Placera papperet med utskriftssidan vänd uppåt.
  Figur : Fyll på papperet
  obs!
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet snedvrids.
  • Använd inte papper med en böj i framkanten – det kan uppstå papperstrassel eller göra papperet skrynkligt.
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
  Figur : Korrekt placering av pappersledarna för bredd
 4. Justera pappersledarna för bredd till pappersbuntens kant utan att böja pappersbunten.
  Figur : Justera pappersledaren för bredd
 5. Ställ in papperstyp och -storlek för facket.

Manuell påfyllning i facket

Pappersfacket rymmer specialstorlekar och -typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och vykort.
Tips för att använda den manuella matningen i facket:
 • Om du väljer Papper > Källa > Manuel dokumentmatare från skrivdrivarrutinen, måste du trycka på OK varje gång en sida skrivs ut.
 • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper under utskrift när det fortfarande finns papper i facket.
 • Lägg utskriftsmaterial med framsidan uppåt i mitten av facket och den övre kanten in i facket först.
 • Genom att endast använda godkända papperstyper garanteras utskriftskvaliteten och papperstrassel förhindras.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de laddas i facket.
 • Vid utskrift på specialmaterial följer du påfyllningsguiden. (se nästa avsnitt, ”Utskrift på specialmaterial”)
 • Lägg bara en typ, storlek och vikt av utskriftsmaterial åt gången i den manuella mataren.

Skriva ut på specialmaterial

Om du vill ändra pappersinställningar för skrivaren väljer du papperstyp i fönstret Utskriftsinställningar > fliken Papper > fliken Papperstyp.
Du kan exempelvis skriva ut på etiketter genom att välja Etikett som Papperstyp.
obs!
När du använder specialmaterial matar du in ett ark åt gången.
Se tabellen för användning av specialmaterial i facket.
Typ
Facka
Vanligt
Y
Tjockt
Y
Tunt
Y
Finpapper
Y
Färg
Y
Kartong
Y
Etiketter
Y
Kuvert
Y
Förtryckt
Y
Bomull
Y
Returpapper
Y
Arkiv
Y
a. De papperstyper som är tillgängliga för manuell dokumentmatning i facket.
(Y: Stöds, Tom: Stöds inte)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...