hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M2070-M2079 flerfunktionslaserskrivare - fylla på originaldokument

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på originaldokument i skrivaren. Du kan använda skannerglaset eller dokumentmataren för att lägga i ett originaldokument för kopiering, skanning och sända ett fax.

Förbereda original

Följ dessa riktlinjer för att förbereda ett originaldokument:
 • Lägg inte i dokument som är mindre än 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tum) eller större än 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum).
 • Fyll inte på med följande typer av papper om du vill förhindra papperstrassel, låg utskriftskvalitet och att skrivaren skadas.
  • Karbonpapper eller papper med karbonbaksida
  • Bestruket papper
  • Pergament eller tunt papper
  • Skrynkliga eller veckade papper
  • Böjda eller rullade papper
  • Trasiga papper
 • Ta bort alla häftklamrar eller gem innan du laddar.
 • Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på dokumentet är helt torrt innan du lägger i det.
 • Lägg inte i originaldokument med olika storlek eller vikt.
 • Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.

Fylla på originaldokument på skannerglaset

Kontrollera att inga originaldokument ligger i dokumentmataren. Om ett original upptäcks i dokumentmataren prioriterar maskinen detta framför original på skannerglaset. För att få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala, använd skannerglaset.
Om du vill fylla på med originaldokument på skannerglaset, utför följande steg:
 1. Öppna skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket
 2. Lägg dokumentet på skannerglaset med framsidan nedåt och det övre vänstra hörnet mot skannerglasets övre vänstra hörn.
  Figur : Justera originaldokumentet med registreringsledaren
 3. Stäng skannerlocket.
    varning!
  • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Du kan skadas.
  • Var försiktig så att skannerlocket inte faller på dina händer. Du kan skadas.
  • Titta inte in i lampan inuti skannern vid skanning eller kopiering. Det är skadligt för ögonen och det kan vara farligt.
  obs!
  • Att lämna skannerlocket öppet när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska du lyfta upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet lock.

Fylla på originaldokument i dokumentmataren

Med den automatiska dokumentmataren kan du fylla på med upp till 40 pappersark (80 g/m2, 20 lb finpapper) för ett jobb. Om du vill lägga in ett originaldokument i dokumentmataren, utför följande steg .
 1. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Lufta eller böj papperet
 2. Lägg originaldokument vänt uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med den pappersstorlek som är markerad på dokumentinmatningsfacket.
  Figur : Lägg i originaldokument med framsidan upp
 3. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
  Figur : Justera pappersledarna
  obs!
  Damm på dokumentglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Håll det alltid rent.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...