hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M2070-M2079 flerfunktionslaserskrivare - rensa papperstrassel

Det här dokumentet visar hur du åtgärdar papperstrassel i skrivaren. När papper fastnar i skrivaren visas ett felmeddelande på kontrollpanelen.
  varning!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ anvisningarna i avsnitten nedan för att åtgärda papperstrassel.

Papperstrassel i facket

Om papper har fastnat i facket ska du följa dessa steg för att frigöra papperet som har fastnat.
 1. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 2. Öppna och stäng den övre luckan.
  Figur : Öppna och stäng skannerenheten

Trassel inuti skrivaren

Om papper har fastnat i fixeringsområdet ska du följa dessa steg för att frigöra papperet som har fastnat.
  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 1. Öppna skannerenheten.
  Figur : Öppna skannerenheten
 2. Öppna trasselluckan.
  Figur : Öppna trasselluckan
 3. Öppna fixeringsenhetens blindlucka.
  Figur : Öppna fixeringsenhetens blindlucka
 4. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 5. Stäng fixeringsenhetens blindlucka.
  Figur : Stäng fixeringsenhetens blindlucka
 6. Stäng trasselluckan (1) och stäng sedan skannerenheten (2).
  Figur : Stäng trasselluckan och stäng sedan skannerenheten
  Om du inte ser något papper här, avsluta och gå till nästa steg:
 7. Öppna skannerenheten.
  Figur : Öppna skannerenheten
 8. Öppna den mellersta luckan.
  Figur : Öppna den mellersta luckan
 9. Ta tag i handtaget på tonerkassetten och ta sedan bort den från skrivaren.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 10. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 11. Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Sätt tillbaka tonerkassetten
 12. Stäng den mellersta luckan.
  Figur : Stäng den mellersta luckan
 13. Stäng skannerenheten.
  Figur : Stäng skannerenheten

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...