hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-C48x Color flerfunktionslaserskrivare - fylla på originaldokument

Detta dokument beskriver hur du fyller på papper i facket.
Användare kan använda skannerglaset eller dokumentmataren för att lägga i ett originaldokument för kopiering, skanning och sända ett fax.
  obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
På skannerglaset
Med skannerglaset kan användare kopiera eller skanna original. Användare kan få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala. Kontrollera att inga original ligger i dokumentmataren. Om ett original upptäcks i dokumentmataren prioriterar maskinen detta framför original på skannerglaset.
 1. Lyft och öppna skannerlocket.
  Figur : Skannerlock, öppet
 2. Placera originalet på skannerglaset med framsidan nedåt. Rikta in det mot registreringsguiden i hörnet längst upp till vänster på glaset.
  Figur : Placera originaldokument, med framsidan nedåt
 3. Stäng skannerlocket.
  obs!
 • Att lämna skannerlocket öppet när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
 • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
 • Om användaren kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska användaren lyfta upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet skannerlock.
  varning!
 • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Användare kan skadas.
 • Lägg inte händerna när du stänger locket. Skannerlocket kan falla på händerna och orsaka skador.
 • Titta inte in i ljuset i skannern när du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.
I dokumentmataren
 1. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Böj eller Bläddra inte pappret
 2. Lägg originalet vänt uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med den pappersstorlek som är markerad på dokumentinmatningsfacket.
  Figur : Lägg i originaldokument, med framsidan upp
 3. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
  Figur : Pappersledare för bredd, justera
    obs!
  Damm på dokumentglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Håll alltid glaset rent.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...