hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-C48x Color flerfunktionslaserskrivare - fylla på papper i facket

Detta dokument beskriver hur du fyller på papper i facket.

Facköversikt

För att ändra storlek måste användare justera pappersledarna.
  Figur : Pappersfack
 1. Papperslucka
 2. Ledarlås
 3. Pappersledare för längd
 4. Pappersledare för bredd
  varning!
Om användare inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.

Fylla på papper i facket

obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
 1. Dra ut pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, ta bort
 2. Öppna pappersluckan.
  Figur : Papperslucka, öppna
 3. Tryck ihop och skjut in pappersledaren för bredd och spaken för papperslängd för att placera dem vid rätt markering för pappersstorlek längst ned i facket för att justera storlek.
  Figur : Pappersledare, justera
 4. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papper.
  Figur : Böj eller Bläddra inte pappret
 5. Placera pappret med utskriftssidan uppåt.
  Figur : Pappers, sätt i
  För papper, mindre än A4-storlek, tryck på och lås upp ledarlåset i facket, skjut in facket manuellt. Justera pappersledaren för längd och pappersledaren för bredd.
  Figur : Liten pappersstorlek, frigör
  Figur : Liten pappersstorlek, justera ledarna
  För papper längre än Legal-format, tryck på och lås upp ledarlåset i facket, dra ut facket manuellt. Justera pappersledaren för längd och pappersledaren för bredd.
  Figur : Lång pappersstorlek, frigör
  Figur : Lång pappersstorlek, justera ledarna
  obs!
  • Tryck inte pappersledaren för bredd för långt, papperet kan vridas.
  • Använd inte papper med böjd framkant – papperstrassel kan uppstå eller papperet kan bli skrynkligt.
   Figur : Icke-skrynkligt eller böjt
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Rätt ledare, justering
 6. Tryck pappersledarna för bredd till pappersbuntens kant utan att böja pappersbunten.
  Figur : Justera pappersledarna för längd och bredd
 7. Stäng den pappersluckan.
  Figur : Papperslucka, stäng
 8. För in pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, sätt i
 9. Vid utskrift av ett dokument, ställ in papperstyp och -storlek för facket, se Inställning av pappersstorlek och papperstyp.
Facket är förinställt för Letter- eller A4-storlek, beroende på land/region. För att ändra storleken A4 eller Letter, måste användaren justera spaken och pappersledaren för bredd ordentligt.
 1. Dra ut facket ur skrivaren. Öppna pappersluckan och ta bort pappret från facket vid behov.
 2. Om användarna vill ändra storlek till Letter håller de i spaken på baksidan av facket och vrider spaken medurs. Användare kan se spaken när pappersledaren för längd flyttas till pappersstorleken Letter(LTR).
  Figur : Spak för pappersfack
 3. Tryck ihop pappersledaren för bredd och dra den till slutet av spaken.
  Figur : Pappersledare för bredd, justera

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...