hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung-laserskrivare - fylla på papper

Det här dokumentet innehåller anvisningar om hur du fyller på papper i pappersfacket för laserskrivarna Samsung SL – M3870, M3375, M4070, M3370, M4072, M3875, M4075.
obs!
Illustrationerna i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.

Skriva ut på specialmaterial

Inställningen för papper på skrivaren och drivrutinen måste stämma överens med att utskrift ska kunna ske utan felpassning av papperet.
För att ändra pappersinställningen i skrivaren, välj från Samsung Easy Printer Manager(Växla till avancerat läge) > Enhetsinställningar.
Eller om skrivaren har en bildskärm eller pekskärm, kan du ställa in det på kontrollpanelen. Därefter anger du papperstypen i fönstret Utskriftsinställningar > fliken Papper > Papperstyp. Du kan exempelvis skriva ut på etiketter genom att välja Labels (etiketter) som Paper Type (papperstyp).
obs!
  • När du använder specialmaterial matar du in ett ark åt gången.
  • Illustrationerna i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.
Se tabellen för användning av specialmaterial i facket.
Typ
Fack 1
Extrafacka
Flerfunktionsfack (eller den manuella dokumentmataren)
Vanligt
·
·
·
Tjockt
·
·
·
Tjockare
·
Tunt
·
·
·
·
Finpapper
·
·
·
Bomull
·
Kuvert
·
Färg
·
Kartong
·
·
·
Etiketter
·
Förtryckt
·
Returpapper
·
·
·
Arkiv
·
·
·
a. valfri enhet
(·: Stöds, Tom: Stöds inte)
obs!
Materialtyper visas i fönstret Utskriftsegenskaper. Under alternativet för papperstyp kan användaren ställa in vilken typ av papper som ska fyllas på i facket. Den här inställningen visas i listan så att du kan välja den. Det gör att användare kan få bästa utskriftskvalitet. Annars kan kanske önskad utskriftskvalitet inte uppnås.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...