hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SF-760, SF-761, SF-765 flerfunktionslaserskrivare - fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i pappersfacket.
  Figur : Delar av pappersfacket
 1. Pappersledare för bredd
 2. Fack
obs!
Om användaren inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.

Fylla på papper i facket

Utför följande steg för att fylla på papper i facket.
 1. Öppna facket. Justera sedan storleken på facket till storleken på mediet du fyller på med.
  Figur : Öppna pappersfacket
 2. Böj eller lufta kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du fyller på.
  Figur : Böj eller lufta inte pappret.
 3. Placera papperet med utskriftssidan vänd uppåt (1). Öppna utmatningsfacket (2).
  Figur : Fyll på papperet
  obs!
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet snedvrids.
  • Använd inte papper med en böj i framkanten – det kan uppstå papperstrassel eller göra papperet skrynkligt.
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
  Figur : Korrekt placering av pappersledarna för bredd
 4. Justera pappersledarna för bredd till pappersbuntens kant utan att böja pappersbunten.
  Figur : Justera pappersledaren för bredd.
 5. Ställ in papperstyp och -storlek för facket.
obs!
Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
 1. Om du vill skriva ut från ett program öppnar du programmet och utskriftsmenyn.
 2. Välj Utskriftsinställningar.
 3. Tryck på fliken Papper i Skrivaregenskaper och välj en lämplig papperstyp.
  Om du till exempel vill använda en etikett ställer du in papperstypen på Etikett.
 4. Välj Manuell dokumentmatare som papperskälla och klicka sedan på OK.
 5. Starta utskrift från programmet.

Manuell påfyllning i facket

Pappersfacket rymmer specialstorlekar och -typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och vykort.
Tips för att använda den manuella matningen i facket:
 • Om du väljer Papper > Källa > Manuell dokumentmatare från skrivdrivarrutinen, måste du trycka på OK varje gång en sida skrivs ut.
 • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper under utskrift när det fortfarande finns papper i den manuella dokumentmataren.
 • Lägg utskriftsmaterial med framsidan uppåt i mitten av facket och den övre kanten in i den manuella mataren först.
 • För att säkerställa utskriftskvaliteten och förhindra papperstrassel, fyll endast på tillgängligt papper.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de laddas i den manuella mataren.
 • Vid utskrift på specialmaterial följer du påfyllningsguiden.
 • När papper överlappar vid utskrift med den manuella dokumentmataren, öppnar du facket och tar bort pappret. Försök sedan att skriva ut igen.
 • Lägg bara en typ, storlek och vikt av utskriftsmaterial åt gången i den manuella mataren.

Skriva ut på specialmaterial

Materialet visas även i fönstret Utskriftsinställningar. Du får den högsta utskrift utskriftskvaliteten genom att välja rätt materialtyp från fönstret Utskriftsinställningar > fliken Papper > Papperstyp.
Du kan exempelvis skriva ut på etiketter genom att välja Etikett som Papperstyp.
obs!
När du använder specialmaterial matar du in ett ark åt gången.
Se tabellen för användning av specialmaterial i facket.
Typ
Facka
Vanligt
Y
Tjockt
Y
Tunt
Y
Finpapper
Y
Färg
Y
Kartong
Y
Etiketter
Y
Kuvert
Y
Förtryckt
Y
Bomull
Y
Returpapper
Y
Arkiv
Y
a. De papperstyper som är tillgängliga för manuell dokumentmatning i facket.
(Y: Stöds, Tom: Stöds inte)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...