hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SF-760, SF-761, SF-765 flerfunktionslaserskrivare - rensa papperstrassel

Det här dokumentet visar hur du åtgärdar papperstrassel i skrivaren. När papper fastnar i skrivaren visas ett felmeddelande på kontrollpanelen.
  varning!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ anvisningarna i avsnitten nedan för att åtgärda papperstrassel.

Papperstrassel i facket

Om papper har fastnat i fack 1, ska du följa dessa steg för att frigöra papperet som fastnat.
 1. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 2. Stäng utmatningsfacket och öppna och stäng sedan den övre luckan.
  Figur : Öppna och stäng den övre luckan
 3. Öppna skrivarfacken innan du skriver ut igen.
  Figur : Öppna facken

Trassel inuti skrivaren

Om papper fastnar i fixeringsområdet runt tonerkassetten följer du stegen för att frigöra papperet som fastnat.
  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 1. Stäng utmatningsfacket och öppna sedan den övre luckan.
  Figur : Öppna den övre luckan
 2. Öppna trasselluckan.
  Figur : Öppna trasselluckan
 3. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
  Om du inte ser något papper här, avsluta och gå till nästa steg:
 4. Öppna den inre luckan.
  Figur : Öppna den inre luckan
 5. Ta tag i handtaget på tonerkassetten och ta sedan bort den från skrivaren.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 6. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 7. Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Sätt tillbaka tonerkassetten
 8. Stäng den inre luckan (1) och stäng sedan den övre luckan (2).
  Figur : Stäng luckorna
 9. Öppna skrivarfacken innan du skriver ut igen.
  Figur : Öppna facken

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...