hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Flerfunktionslaserskrivaren Samsung Xpress SL-C48x i färg - byta bildenhet

Detta dokument beskriver hur du byter ut bildenheten. När bildenhetens användningstid har förfallit visas Smart Panel-fönstret på datorn och talar om att bildenheten behöver bytas. Annars slutar skrivaren att skriva ut.
  varning!
 • Använd inte vassa föremål, t.ex. en kniv eller sax, för att öppna bildenhetens förpackning. Det kan repa ytan på bildenheten.
 • Var noga med att inte repa ytan på bildenheten.
 • Undvik skador på bildenheten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.
 • Innan du stänger den främre luckan ska du se till att alla tonerkassetter är rätt installerade.

Så här byter du ut bildenheten

Följ dessa steg när du ska byta ut bildenheten.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
 2. Ta ut tonerkassetterna ur skrivaren.
  Figur : Exempel på hur du tar bort tonerkassetter
 3. Ta bort spilltonerbehållaren.
  Figur : Exempel på hur man tar bort spilltonerbehållaren
 4. Ta bort den gamla bildenheten.
  Figur : Exempel på hur du tar bort bildenheten från skrivaren
 5. Ta försiktigt bort allt förpackningsmaterial från den nya bildenheten och sätt in den i skrivaren.
  Figur : Exempel på hur man packar upp och sätter in bildenheten
 6. Montera spilltonerbehållaren.
  Figur : Exempel på hur man sätter in spilltonerbehållaren
 7. Ta ut tonerkassetterna ur skrivaren.
  Figur : Exempel på hur man sätter in tonerkassetter
 8. Stäng främre luckan.
  Figur : Exempel på att stänga främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...