hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Laserskrivarna Samsung ML-1860, ML-1865 - fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i pappersfacket.
obs!
Om användaren inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.

Fylla på papper i facket

Utför följande steg för att fylla på papper i facket.
 1. Öppna den främre luckan, nyp ihop pappersledaren för längd och dra sedan ut den för att förlänga facket. Justera sedan storleken på facket till storleken på mediet du fyller på med.
 2. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papper.
  Figur : Exempel på hur du böjer eller luftar papperskanten
 3. Placera papperet med utskriftssidan vänd uppåt.
  Figur : Exempel på att placera papper med utskriftssidan uppåt
  När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för facket.
  • Om du upplever problem med pappersmatningen kontrollerar du om papperet uppfyller mediespecifikationerna. Försök sedan att placera ett ark i taget i facket.
  • Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.

Skriva ut på specialmaterial

Inställningen för papper på skrivaren och drivrutinen måste stämma överens med att utskrift ska kunna ske utan felpassning av papperet.
Om du vill ändra pappersinställningen i skrivaren går du till Samsung Easy Printer Manager och väljer Växla till avancerat läge > Enhetsinställningar.
Om din skrivare har stöd för bildskärm kan du ställa in detta via knappen Meny på kontrollpanelen. Därefter anger du papperstypen i fönstret Utskriftsinställningar > fliken Paper (papper) > Paper Type (papperstyp).
obs!
När du använder specialmaterial matar du in ett ark åt gången.
Se tabellen för användning av specialmaterial i facket.
Typ
Fack
Manuell dokumentmatning i facka
Vanligt
·
·
Tjockt
·
·
Tunt
·
·
Finpapper
·
Kuvert
·
Färg
·
Kartong
·
Etiketter
·
Förtryckt
·
Returpapper
·
·
Arkiv
·
·
OH-film
·
a. De papperstyper som är tillgängliga för manuell dokumentmatning i facket.
(·: Stöds, Tom: Stöds inte)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...