hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Flerfunktionslaserskrivaren Samsung Xpress SL-C48x i färg - byta tonerkassett

Följande procedur visar hur du byter ut tonerkassetten.
När en tonerkassett har nått slutet av sin livslängd visas fönstret Status för utskrift på datorn, detta indikerar att tonerkassetten måste bytas ut.
obs!
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
  varning!
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 • När du öppnar en skannerenhet ska du hålla ihop dokumentmataren och skannerenheten.
 • Om du fortsätter att skriva ut även efter att tonern är tom kan det orsaka allvarliga skador på skrivaren.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppna
 2. Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. Du återvinner tonerkassetten genom att gå till Produktretur och återvinning.
  Figur : Ta bort tonerkassett
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen. Se till att återvinna förpackningsmaterialet.
  Figur : Packa upp tonerkassetten
 4. Ta bort plasten från tonerkassetten och dra sedan ut den.
   Figur : Ta bort plasten från tonerkassetten
  1. Ta bort den skyddande plasten.
  2. Dra ut den skyddande plasten.
 5. Sätt i tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Sätt i den nya tonerkassetten
 6. Stäng främre luckan.
  Figur : Främre lucka, stäng

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...