hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SF-760, SF-761, SF-765 flerfunktionslaserskrivare - byta tonerkassetten

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten i skrivaren. När en tonerkassett har nått slutet av sin livslängd slutar skrivaren att skriva ut.
obs!
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Innan du öppnar den övre luckan ska du först stänga utmatningsstödet.
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte den gröna sidan av tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetter.
 1. Öppna den övre luckan (1) och öppna sedan den inre luckan (2).
  Figur : Öppna luckorna
 2. Ta tag i handtaget på tonerkassetten och ta sedan bort den från skrivaren.
  Figur : Ta bort den använda tonerkassetten
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen.
  Figur : Packa upp den nya tonerkassetten
 4. Skaka försiktigt tonern från sida till sida för att fördela den jämnt.
  Figur : Skaka försiktigt tonern 5–6 gånger
 5. Sätt i den nya tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Installera den nya tonerkassetten
 6. Stäng den inre luckan (1) och stäng sedan den övre luckan (2).
  Figur : Stäng luckorna
 7. Öppna skrivarfacken innan du skriver ut igen.
  Figur : Öppna facken

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...