hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M202x-laserskrivare - rensa papperstrassel

I följande procedurer beskrivs hur du åtgärdar papperstrassel.

I facket

obs!
 • Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder.
 1. Ta bort det originalpapper som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Papper, ta bort
 2. Fäll in utmatningsstödet.
  Figur : Utmatningsstöd, fäll in
 3. Öppna den övre luckan.
  Figur : Övre luckan, öppna
 4. Stäng den övre luckan.
  Figur : Övre luckan, stäng
 5. Fyll på papperet. Fäll ut utmatningsstödet.
  Figur : Utmatningsstöd, fäll ut
 6. Försök att slutföra utskriftsjobbet igen.
  Figur : Försöka med ett utskriftsjobb

Inuti skrivaren

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar ur papper från skrivaren.
obs!
Innan du öppnar den övre luckan ska du först stänga utmatningsstödet.
 1. Innan du öppnar den övre luckan ska du först stänga utmatningsstödet.
 2. Öppna den övre luckan.
  Figur : Övre luckan, öppna
 3. Stäng den övre luckan.
  Figur : Övre luckan, stäng
 4. Fyll på papperet. Fäll ut utmatningsstödet.
  Figur : Utmatningsstöd, fäll ut
 5. Det papper som har fastnat tas bort automatiskt.
  Figur : Papper, ta bort
  Om du inte ser något papper här avslutar du och går till nästa steg:
 6. Öppna facket och den övre luckan.
  Figur : Skrivaren, öppna
 7. Ta bort tonerkassetten.
  Figur : Tonerkassett, ta bort
 8. Öppna fixeringsenhetens lucka.
  Figur : Fixeringsenhetens lucka, öppna
 9. Ta bort det originalpapper som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Papper, ta bort
 10. Sätt tillbaka tonerkassetten. Stäng fixeringsenhetens lucka.
  Figur : Tonerkassett, sätt in
 11. Stäng den övre luckan.
  Figur : Övre luckan, stäng

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...