hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M202x-laserskrivare - byta tonerkassett

Följande procedur visar hur du byter ut tonerkassetten.
obs!
 • Innan du öppnar den övre luckan ska du först stänga utmatningsstödet.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort det med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Rör inte det gröna området under tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 1. Öppna den övre luckan och främre luckan.
  Figur : Främre luckan och övre luckan, öppna
 2. Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. Du återvinner tonerkassetten genom att gå till Produktretur och återvinning.
  Figur : Ta bort tonerkassett
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen. Se till att återvinna förpackningsmaterialet.
  Figur : Packa upp tonerkassetten
 4. Skaka tonerkassetten fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Fördela tonern
 5. Sätt i tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Sätt i den nya tonerkassetten
 6. Stäng främre luckan.
  Figur : Övre luckan, stäng

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...