hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M202x-laserskrivare - ladda papper i facket

Detta dokument beskriver hur du fyller på papper i facket.

Facköversikt

För att ändra storlek måste användare justera pappersledarna.
  Figur : Pappersfack
 1. Pappersledare för bredd
 2. Fack
  varning!
Om användare inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.

Fylla på papper i facket

 1. Öppna facket.
  Figur : Facket, öppna
 2. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papper.
  Figur : Böj eller Bläddra inte pappret
 3. Justera fackets storlek efter den pappersstorlek som fylls på. Placera sedan pappret med utskriftssidan uppåt och öppna utmatningsfacket.
  Figur : Fackets storlek, justera
 4. Justera pappersledarna för bredd till pappersbuntens kant utan att böja pappersbunten.
  Figur : Pappersledare, justera
  obs!
  • Tryck inte pappersledaren för bredd för långt, papperet kan vridas.
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Rätt ledare, justering
  • Använd inte papper med böjd framkant – papperstrassel kan uppstå eller papperet kan bli skrynkligt.
   Figur : Icke-skrynkligt eller böjt
 5. När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för facket.

Manuell påfyllning i facket

Den manuella mataren kan hålla olika storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och vykort.
Figur : Manuell matning

Tips för att använda den manuella dokumentmataren

 • Lägg bara i en utskriftstyp, -storlek och -vikt åt gången i den manuella dokumentmataren.
 • Om användaren väljer Paper > Source > Manual Feeder (papper > källa > manuell dokumentmatare) som papperskälla i programmet måste användaren trycka på knappen (Skriv ut skärm) eller (WPS) varje gång en sida ska skrivas ut. Endast en papperstyp, -storlek och -vikt får fyllas på i taget i det manuella facket.
 • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper under utskrift när det fortfarande finns papper i den manuella dokumentmataren.
 • Utskriftspapper bör laddas med framsidan uppåt, den övre kanten in i den manuella dokumentmataren först och placeras i mitten av facket.
 • För att säkerställa utskriftskvaliteten och förhindra papperstrassel, fyll endast på tillgängligt papper.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de laddas i den manuella mataren.
 • Vid utskrift på specialpapper måste användare följa påfyllningsguiden.
 • När skrivaren är i ett energisparläge matar skrivaren inte papper från den manuella dokumentmataren. Väck skrivaren genom att trycka på strömbrytaren innan den manuella dokumentmataren används.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...